Alapellátási közösségi szakápoló - OKJ 2018 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Alapellátási közösségi szakápoló - OKJ 2018 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Alapellátási közösségi szakápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 16
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
Üzemi ápoló
Üzemi és körzeti nővér


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Alapellátási közösségi szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az alapellátási közösségi szakápoló feladata a háziorvosi praxisban a csapat tagjaként önállóan, együttműködve
a betegek ellátása, hozzátartozók oktatása, speciális vizsgáló eljárások, beavatkozások végzése az alapellátás
területén, valamint részt vesz a betegek szakszerű, megelőző, gyógyító, gondozó, sürgősségi, és rehabilitációs
feladatainak elvégzésében az alapellátás különböző szintjein, valamint területein. A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmafeladatait és ismereteit a népegészségügyi feladatok, célkitűzések rendszerébe integrálni a népegészségügy intézményrendszerével kapcsolatot tartani munkaterületén a közösségi ellátásban részt venni, közösségi felmérést készíteni, közösségi diagnózisokat megállapítani egészségfejlesztési tervet készíteni, végrehajtani, értékelését elvégezni az egyéni és közösségi egészségtervek megvalósításában együttműködni az ellátási területeken koordinálni, szervező feladatokat ellátni, a betegutak menedzselésében részt venni a beteg/család teljes körű otthoni ellátását megszervezni, a házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot felvenni és tartani szükség esetén a védőnői és iskolai egészségügyi szolgálattal együttműködni az ápolási tevékenységét a speciális közösségi ellátási ismeretei alapján elvégezni, felmérni a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit, megtervezni, elvégezni és értékelni az ápolási folyamatot, erről ápolási dokumentációt vezetni orvosi utasítás alapján a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, vér? és váladékvételt elvégezni orvosi vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz előkészíteni, asszisztálni a rendelőben és a beteg otthonában, egyes noninvazív vizsgálatokat orvosi utasításra elvégezni, a leleteket orvosi értékelésre előkészíteni a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában közreműködni, ápolást?, mozgást segítő eszközöket alkalmazni, használatukat a beteggel és családjával ismertetni, szükség esetén szakápolási, ápolási és gondozási tevékenységet elvégezni a praxis hatáskörébe tartozó orvos szakértői feladatok elvégzésében közreműködni, dokumentálni azokat és vezetni a nyilvántartást kompetenciakörében tanácsadással szolgálni a beteg és a hozzátartozói valamint önszerveződő csoportok és betegklubok részére az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra motiválni, segíteni és elvégezni a primer (egészségnevelés, védőoltások), szekunder (szűrővizsgálatok) és tercier (rehabilitáció) egészségvédelmi feladatokat, továbbá mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátni, a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet elvégezni, fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint környezetükkel kapcsolatos feladatokat ellátni a praxis krónikus betegei körében gondozási feladatokat ellátni a beteg, illetve közösség edukációs feladatait kompetencián belül ellátni a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában közreműködni, fertőző beteg be? és kijelentést elkészíteni és nyilvántartást vezetni a kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt venni és dokumentálni a praxis közegészségügyi?járványügyi viszonyait figyelemmel kísérni és közreműködni a hiányosságok felszámolásában a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, valamint az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében részt venni a sürgősségi ellátásban részt venni, a vészhelyzeteket felismerni, életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdeni, sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátását megszervezni a praxisba nem bejelentett betegek ambuláns ellátásában közreműködni, erről nyilvántartást vezetni és dokumentációt készíteni a praxis menedzsmentben, a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában részt venni a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában együttműködni a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről, valamint a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról gondoskodni a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait elvégezni, a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek eleget tenni, informatikai eszközöket, támogató szoftvereket felhasználói szinten kezelni a praxis előjegyzési listáját vezetni, a munkát a rendelési idő alatt az alapján szervezni, a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról informálni az önkormányzat egészségügyi irodájával és a népegészségügyi szakigazgatási szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében kapcsolatot tartani a praxisközösség egyéb szakdolgozóival hatékonyan együttműködni a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében részt venni a praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyelni és pályázatok írásában részt venni a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket alkalmazni, az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben betartani

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Alapellátási közösségi szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, vagy 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 500-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 723 16 azonosító számú, Alapellátási közösségi szakápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11634-16 Alapellátási közösségi szakápolás


Az Alapellátási közösségi szakápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele és az
előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu