Adótanácsadó - OKJ 2018 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Adótanácsadó - OKJ 2018 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Adótanácsadó
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: közgazdaságtan

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2512Adószakértő, szaktanácsadóAdótanácsadó


Ágazati besorolás: közgazdaságtan
A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter

Az Adótanácsadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű
kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti
feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.
Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek
alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának
tájékoztatást ad.
Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez
kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból
nyert információkat.
Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és
ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében
közreműködik. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése belföldi ügyletek vonatkozásában szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése belföldi ügyletek vonatkozásában felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése belföldi ügyletek vonatkozásában A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshozatalhoz ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről; munkája során alkalmazni a hazai és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét tájékoztatást adni a külföldi magánszemélyeket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt venni az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában felhasználni munkájában a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének egyes elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló információkat az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárni, kiemelni, értékelni az adózási összefüggéseket; tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikálni környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal költségvetési kapcsolatok ellenőrzésére jogosult szervezet alkalmazottjaként ellenőrizni az adókötelezettségek, támogatás-felhasználások jogszerűségét

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Adótanácsadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő, 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (Továbbiak a 7.fejezetben)
Előírt gyakorlat: 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év)
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 280-420 óra

Választható képzési formák:

Távoktatás
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 344 01 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

10767-16 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás

10768-16 Közvetlen adózási feladatok

10769-16 Közvetett adózási feladatok

10770-16 Egyéb adózási feladatok ellátása

10771-16 Számviteli feladatok ellátása

10772-16 Adótanácsadási tevékenység


Az Adótanácsadó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu