Vízügyi technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízügyi technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vízügyi technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 853 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások (853)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3190Egyéb műszaki foglalkozásúVízügyi technikus


Ágazati besorolás: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 54_853_01_vizugyi_technikus.pdf

A Vízügyi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vízügyi technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági,
munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának
megfelelő irányítással, önállóan végzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaszakmai előírásokat alkalmazni, - munkaszervezési feladatokat ellátni, - vízgazdálkodási feladatokat ellátni, - oktatáson-képzésen részt venni, oktatást tartani, - részt venni a tervkészítési munkákban, - kapcsolatot tartani, - méréseket, megfigyeléseket végezni, - vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni, - fenntartani, karbantartani a vízgazdálkodási létesítményeket, - hajózsilipet üzemeltetni, - felszíni víz kitermelését végezni, irányítani, - vízmű és szennyvíztisztító-mű üzemeltetési és ellenőrzési munkát végezni, - részt venni az árvízi védekezésben, - részt venni a belvízi védekezésben, a helyi vízkár-elhárítási munkákban, a vízminőség kárelhárításában, - közreműködni vízhasznosítási feladatok ellátásában.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 853 03Vízkárelhárítórészszakképesítés
51 853 01Víz - és szennyvízkezelőrészszakképesítés

A Vízügyi technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 853 01 azonosító számú, Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

10882-12 Víz- és szennyvízkezelő üzemeltetési feladatai

10883-12 Vízkárelhárítás

10884-12 Vízügyi technikus feladatok

11494-12 Környezetvédelmi, vízgazdálkodási alapismeretek


A Vízügyi technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Vízügyi technikus résszakképesítések:

Víz - és szennyvízkezelő
Vízkárelhárító

A Vízügyi technikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu