Vízkárelhárító - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vízkárelhárító
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 853 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
 • A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 31_853_03_vizkarelharito.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5259
Személy és vagyonvédelmi foglalkozású
 • Vízkárelhárító

A vízkárelhárító szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vízkárelhárító a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági,
munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának
megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

figyelőszolgálatot ellátni, - vezetni a helyi nyilvántartásokat a területén, - felkészülni a kárelhárítási (mennyiségi, minőségi) beavatkozásokra, - elvégezni a vízkár (mennyiségi, minőségi) észlelésekor szükséges feladatokat, - kárelhárítást (mennyiségi, minőségi) végezni, - megakadályozni a szennyező anyag felszíni és felszín alatti vízbe jutását (pl. haváriák, balesetek esetén), - elvégezni a kárelhárítás utáni teendőket, - karbantartási feladatokat végezni a védelmi eszközökön és a védelmi létesítményeken, - környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységet végezni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A vízkárelhárító képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 640-960 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 853 03 azonosító számú, Vízkárelhárító megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10883-12 Vízkárelhárítás

A vízkárelhárító komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu