Vízgazdálkodó szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízgazdálkodó szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vízgazdálkodó szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 850 06
Megfeleltetés: Vízgazdálkodó
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok) (850)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3134Környezetvédelmi technikusKörnyezet és vízgazdálkodási technikus
Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
Környezetvédelmi szaktechnikus
Szennyvízlaboráns
Víz- és környezetvédelmi technológus
Vízminőségvizsgáló laboráns


Ágazati besorolás: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 55_850_06_vizgazdalkodo_szaktechnikus.pdf

A Vízgazdálkodó szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vízgazdálkodó szaktechnikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket, a
munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások
betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelően, az adott szakterületen
önállóan végzi:A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmavízrajzi méréstechnikusi feladatokat ellátni, - területi vízgazdálkodási üzemeltetési feladatok - beosztottként - megoldásában közreműködni, - környezetbarát vízkár-elhárítási létesítési munkák technikusi feladatait elvégezni, - csatornázási rendszerek üzemeltetésében középvezetőként közreműködni, - szennyvíztisztító telepek üzemeltetésében irányító technikusként közreműködni, - vízellátási hálózat és műtárgyainak üzemeltetési feladatait irányítani, - víztisztító telep üzemi feladatait technikusi szinten ellátni, - vízépítési beosztott technikusi feladatokat ellátni, - kistelepülési környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátni, - vízszennyezés elleni megelőzésben és védekezésben közreműködni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Vízgazdálkodó szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: Környezetvédelmi technikus
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 850 06 azonosító számú, Vízgazdálkodó szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:A Vízgazdálkodó szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Vízgazdálkodó szaktechnikus résszakképesítések:

-

A Vízgazdálkodó szaktechnikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu