Vízépítő technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízépítő technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vízépítő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 582 03
Megfeleltetés: Vízépítő technikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusÉpítési műszaki ügyintéző
Építész műszaki előadó
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Mélyépítő technikus
Statikai tervező (technikus)


Ágazati besorolás: Építőipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 55_582_03_Vizepito_technikus.pdf

A Vízépítő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan, vagy mérnöki irányítással: előkészítő munkát végez, földművet épít/építtet, zsaluzást készít/készíttet, árvízmentesítést végez, közreműködik a tó- és folyószabályozásban, részt vesz vízrendezésekben, közreműködik a belvízvédelemben, közreműködik vízi közmű építésében, részt vesz a kivitelezés ügyvitelében, szervezésében, adminisztrációjában, betartja, betartatja a vonatkozó előírásokat, víz alatti építési munkálatokban közreműködik.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmahasználni a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket - hidrometeorológiai adatokat mérni, gyűjteni, feldolgozni - részt venni a közvetett, illetve közvetlen talajfeltárási munkák irányításában - mintát venni az építőanyagokból a vizsgálatokhoz, mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, értelmezni, az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönteni ezek felhasználásáról, minősítéséről - síkmértani szerkesztéseket készíteni, térbeli testeket síkban ábrázolni vetületben, axonometriában, perspektívában - szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni, műszaki rajzot készíteni - irányítás mellett terveket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői program felhasználásával - munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson részt venni, oktatást tartani - betartani/betartatni a munkabiztonsági előírásokat, jogszabályokat, biztosítani/biztosíttatni a munkaterület balesetmentességét, ellenőrzni az egyéni munkavédelmi eszközöket és azok használatát - közreműködni a veszélyforrások és az egészségre ártalmas tényezők felmérésében - baleset, illetve vészhelyzet esetén megfelelően intézkedni - kiszámolni, szerkesztéssel ellenőrzni a vizgazdálkodási létesítményekre ható igénybevételeket, erőket - meghatározni statikailag határozott tartók igénybevételeit, támaszerőit, keresztmetszeti jellemzőit - helyzeti állékonysági, és töltésállékonysági vizsgálatokat végezni - használni és értelmezni a térképeket, vízrajzi atlaszokat rendeltetésük és méretarányuk szerint - létesítmények kitűzése során használni a vízszintes és magasságmérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket - közreműködni a beruházás, fejlesztés előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében, kapcsolatot tartani a beruházási, fejlesztési folyamat résztvevőivel - közreműködni a hatósági engedélyek beszerzésében, alkalmazásában - közreműködni az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében, részt venni az elvégzett munka átadás-átvételi eljárásában - információkat közvetíteni, utasításokat végrehajtani és hajtatni - alkalmazni a munkaviszony létesítésének, megszűnésének, megszüntetésének szabályait - szerződést, számlát készíteni és ellenőrizni - irányítani a földmunkák, alapozások építésével kapcsolatos kivitelezési munkákat - érvényesíteni és ellenőrzni kivitelezés során a tervezési, technológiai, minőségi követelményeket - ellenőrzni az elkészült szerkezetek meglétét, minőségi követelményeinek való megfelelést, rögzíteni a hiányosságokat - közreműködni egyéni és társas vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatainál - mintát venni, megrendelni, illetve elvégzni a talajminták előírt helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálatát - alkalmazni a tartó-, vasbetonszerkezetek méretezése, ellenőrzése és kivitelezése során a vonatkozó szabványok előírásait - meghatározni az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket - irányítással építész-, statikai terveket készíteni, szerkeszteni, rajzolni - használni a szerkezetek ellenőrzéséhez a méretezési táblázatokat, segédleteket - értelmezni, ismertetni az építész-, a statikai terveket, műszaki leírásokat - idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni - jegyzőkönyvet készíteni - számítógépes tervet, számítógépes prezentációt készíteni, dokumentációt összeállítani, szakmai előadást előkészíteni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 582 04Mélyépítő technikusszakképesítés

A Vízépítő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 582 04 Mélyépítő technikus
Előírt gyakorlat: 40 óra vízépítési gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 582 03 azonosító számú, Vízépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11347-12 Vízépítési általános ismeretek

11348-12 Vízépítéstan

11349-12 Vízépítő technikus zárófeladat készítése


A Vízépítő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Záródolgozat készítése és leadása, az első vizsganap előtt 1 hónappal
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Vízépítő technikus résszakképesítések:

-

A Vízépítő technikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu