Víz- és csatornaműkezelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Víz- és csatornaműkezelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Víz- és csatornaműkezelő
A szakképesítés OKJ száma: 34 853 01
Megfeleltetés: Csatornamű-kezelő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások (853)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeHidroforkezelő
Kút- és mélyszivattyú kezelő
Működési gépész, vízművek
Szivattyúgépész
Vízforgató-gépész
Vízkút kezelő
Vízmű gépész
Vízműgépházi gépkezelő
Vízműgépkezelő
Vízműhálózat-kezelő
Vízműklórozó berendezés kezelője
Vízműszivattyú-kezelő
Vízműs


Ágazati besorolás: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 34_853_01_viz_es_csatornamukezelo.pdf

A Víz- és csatornaműkezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vízműkezelő, csatornaműkezelő és a fürdőüzemi gépész a szakismeretének megfelelő, alábbiakban
felsorolt tevékenységeket, a kezelési, karbantartási és javítási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és
a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának
megfelelő irányítással, önállóan végzi:A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmavízkitermelő, víztisztító- és víz művi létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - az előállított ivóvíz mennyiségének és minőségének megóvása mellett a víztároló műtárgyak kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - gravitációs, illetve nyomás alatti csővezetékek kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetéséi, ellenőrzéséi, karbantartási, és javítási feladatait elvégezni, - ivóvízellátás zavarainak elhárításában közreműködni, - a vízmű műtárgyainak, berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - gáztalanító és ivóvíz minőségét javító berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - szennyvízelvezetésre és tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezések kezelési, karbantartási feladatait elvégezni, - a csatornahálózat, és tisztítómű üzemzavar elhárítási feladatait elvégezni, - gravitációs csatornahálózat tisztítási, javítási feladatait elvégezni, - kényszeráramoltatású (nyomás és vákuum alatti) csatornahálózat, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - a szennyvíz útjának nyomon követésével, csatornahálózat ellenőrzési feladatait elvégezni, - a tisztítótelep műtárgyainak, berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness-, és élményfürdők, valamint uszodák hideg-, termál-, és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni, - egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőriz, üzemeltetni, - a vízhálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - hideg és forró vizes vízhálózatok, berendezések, valamint csatornahálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - a fürdők, és uszodák műtárgyaihoz tartozó gépészeti berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - hőcserélő, és vízkeverésre szolgáló műtárgyak és berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - vízforgató, víztisztító és fertőtlenítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - nyomás alatt üzemelő berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - sűrített levegő előállítására és tárolására szolgáló berendezések és a hozzájuk tartozó csőhálózat üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, - fertőtlenítő berendezéseket üzemeltetési, karbantartási, feladatait elvégezni, - kémiai és fizikai segédanyagok kimérését, előkészítését és adagolását elvégezni, - kis- és nagyfeszültségű villamos berendezéseket üzemeltet, - mechanikus, pneumatikus, robbanómotoros valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni, - hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző méréseket végezni, - hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat használni, - hagyományos, illetve számítógépes üzemirányítási rendszert üzemeltetni, - hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni, - mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni, - munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani és betartatni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Víz- és csatornaműkezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy Köznevelési Hídprogram elvégzése
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 853 01 azonosító számú, Víz- és csatornaműkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

10880-12 Csatornamű-kezelés, -üzemeltetés

10881-12 Fürdőüzem-üzemeltetés


A Víz- és csatornaműkezelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Víz- és csatornaműkezelő résszakképesítések:

-

A Víz- és csatornaműkezelő ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu