Villanyszerelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Villanyszerelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő
A szakképesítés OKJ száma: 34 522 04
Megfeleltetés: Villanyszerelő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság (522)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
8136Gumitermékgyártó gép kezelőjeÉpületvillany-szerelő
Épületvilágítás-szerelő
Karbantartó villanyszerelő


Ágazati besorolás: Villamosipar és elektronika
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 34_522_04_Villanyszerelo.pdf

A Villanyszerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készítA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaegyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni - adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni - LAN és WAN hálózatokat használni - terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni - fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni - villamos és mechanikai kötéseket készíteni - kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél - csatlakozó vezetéket létesíteni - fogyasztásmérő helyet kialakítani - lakás és épület elosztó berendezést szerelni - erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni - épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani - világítási berendezést szerelni - szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint - kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni - víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni - külső villámhárító berendezést szerelni - belső villámvédelmet kialakítani - üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni - ipari energia elosztó hálózatot szerelni - ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni - kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni - vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni - fotovoltaikus berendezést szerelni - ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani - egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
35 522 02Erősáramú berendezések felülvizsgálójaszakképesítés-ráépülés
35 522 03Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálószakképesítés-ráépülés
35 522 04Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelőszakképesítés-ráépülés
35 522 05Kisfeszültségű FAM kábelszerelőszakképesítés-ráépülés
35 522 06Kisfeszültségű kábelszerelőszakképesítés-ráépülés
35 522 07Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelőszakképesítés-ráépülés
35 522 08Középfeszültségű FAM szerelőszakképesítés-ráépülés
35 522 09Középfeszültségű kábelszerelőszakképesítés-ráépülés
35 522 10Szakszolgálati FAM szerelőszakképesítés-ráépülés
35 522 11Villamos alállomás kezelőszakképesítés-ráépülés
35 522 12Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltetőszakképesítés-ráépülés
35 522 13Villamos gép és -készülék üzemeltetőszakképesítés-ráépülés
35 522 14Villamos hálózat kezelőszakképesítés-ráépülés
35 522 15Villamos távvezeték építő, üzemeltetőszakképesítés-ráépülés
35 522 16Villámvédelmi felülvizsgálószakképesítés-ráépülés

A Villanyszerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 522 04 azonosító számú, Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10007-12 Informatikai és műszaki alapok

10023-12 Épületvillamossági szerelés

10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése

11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Villanyszerelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A Villanyszerelő résszakképesítések:

-

A Villanyszerelő ráépülések:

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Erősáramú berendezések felülvizsgálója
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Kisfeszültségű kábelszerelő
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
Középfeszültségű FAM szerelő
Középfeszültségű kábelszerelő
Szakszolgálati FAM szerelő
Villamos alállomás kezelő
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos gép és -készülék üzemeltető
Villamos hálózat kezelő
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Villámvédelmi felülvizsgálóAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu