Világítástechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Világítástechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Világítástechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 51 521 03
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3715Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozásúVilágítástechnikus
Fővilágosító


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 51_521_03_Vilagitastechnikus.pdf

A Világítástechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A világítástechnikus az intézmény műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Megtervezi és elvégzi a világítás technikai üze-meltetési és produkciós feladatokat. Megtervezi az intézmény világítástechnikai szezonális, havi, heti és napi működését. Koncep-cionális kérdésekben a feladata a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel. Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése. Felelősségi körébe tartozik az intézmény világítástechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet - színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani - a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni - megtervezni és lebonyolítani az előadás világítástechnikai folyamatait - alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat - irányítani a rendezői és tervezői instrukciók alapján a darabok bevilágítási és egyéb elektromos munkáit, a megbe-szélt határidők betartásával - határidőre elkészíttetni a produkciók világítási kellékeit, anyagait, egyedi világítási berendezéseit - a műsoron lévő darabokról scenáriumot készíteni, ezeket okmányszerűen kezelni - gondoskodni az előadások szakszerű kiszolgálásáról - a színház előadásaival és próbáival kapcsolatos összes szcenikai világítási feladatokat meghatározni, azok elvégzését irányítani és folyamatosan ellenőrizni, valamint az előadások zavartalanságát biztosítani - műszaki véleményt adni a világítás és egyéb, a nézőteret, színpadot és szervesen kapcsolódó helyiségeket érintő elektromossággal kapcsolatos feladatok megoldására - a rábízott és a világosítótárhoz tartozó berendezések és eszközök balesetmentes, üzemképes állapotának ellenőrzésé-re a berendezések meghibásodása esetén gondoskodni azok azonnali javításáról, a szervízelés intézéséről, és az eszközök helyettesítéséről - a világítási eszközökről és berendezésekről szervizkönyvet vezetni és azt dokumentumszerűen nyilvántartani - megszervezni és folyamatosan ellenőrizni a világítástechnikai eszközök és anyagok raktározását, a fogyó anyagok felhasználását dokumentumszerűen nyilvántartani - javaslatot tenni a berendezések, eszközök selejtezésére, bővítésére - az elektromossággal kapcsolatos biztonsági helyzet szakmai elbírálására és a veszélyhelyzetek meghatározására - a keletkezett elektromos veszélyhelyzetet objektív módon megítélni, késedelmes elháríthatósága esetén a berendezés működését felfüggeszteni a további intézkedésig, illetve a hiba elhárításáig használatát megtiltani - a munkavédelmi szemlék jegyzőkönyveiben rá szabott feladatok időarányos végrehajtásáról gondoskodni - gondoskodni a világosítók színpadi munkaterületének tisztán tartásáról - a feladatokkal összefüggő szállítások során a gépkocsira történő fel- és lerakodási munkákat felügyelni - ellenőrizni a tűz- és munkavédelmi előírások betartását - felelősnek lenni a világosítási munkaterületen az elektromos energia és a szerelési anyagok takarékos felhasználásá-ért, a színházi tulajdon védelméért - aktívan részt venni a rendezői és tervezői instrukciók alapján a bemutatandó darabok bevilágításának folyamatában - a bemutatandó darabok szcenikai igényeinek biztosításához szükséges színpadi szerelések elvégzésére - az előadásokkal kapcsolatban megtanulni a számára előírt beállításokat és instrukciókat - a színház előadásaival és próbáival kapcsolatos összes szcenikai világítási feladatok elvégezni - szcenikai világítási berendezések és rendszerek kezelni, ellenőrizni, illetve karbantartani - a rábízott berendezések balesetmentes, üzemképes állapotának ellenőrizni, valamint az előadás zavartalanságának biztosítani - vizuáltechnikai feladatokat ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 521 07Színháztechnikus, szcenikusszakképesítés

A Világítástechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 521 03 azonosító számú, Világítástechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10715-12 Üzemeltetés és biztonságtechnika

10719-12 Színpadi világítástechnika


A Világítástechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.

A Világítástechnikus résszakképesítések:

-

A Világítástechnikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu