Vasúti személyszállítási ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vasúti személyszállítási ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vasúti személyszállítási ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 841 07
Megfeleltetés: Vasúti személyfuvarozási pénztáros
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások (841)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5117Belföldi személypénztárosBelföldi személypénztáros
Belföldi jegyvizsgáló


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 54_841_07_Vasuti_szemelyszallitasi_ugyintezo.pdf

A Vasúti személyszállítási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vasúti személyszállítási ügyintéző belföldi és nemzetközi forgalomban az utazó közönség részére a
menetjegyet értékesíti és ellenőrzi, illetve menetjeggyel kapcsolatos tájékoztatás nyújt.
Belföldi és nemzetközi menetjegyek, hely- és pótjegyek (ülő,- fekvő,- hálóhelyek) kiszolgálását,
készpénzfizetési számla kiállítását végzi a személyszállítási bevételek növelése céljából.
Ellátja a belföldi és nemzetközi menetdíj visszatérítéssel kapcsolatos feladatokat.
Az utazóközönség részére a teljes körű szolgáltatás részeként tájékoztatást nyújt a menetrendről, a jegyárak
mértékéről, az igénybe vehető kedvezményekről.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaszemélypénztári tevékenységhez kapcsolódó számadások pontos naprakész vezetésére, beszolgáltatások teljesítésére a vasúttársaságot megillető pénztári bevételek realizálására a vasúttársaság tulajdonának védelme érdekében - .pénztári zárlatok végzésére, a bevétel pontos átadására, csomagolására a vasúttársaság üzleti érdekeinek érvényesítése céljából - elvégezi a belföldi és nemzetközi menetjegyek, űrjegyek megrendelését, azok bevételezését a folyamatos munkavégzés érdekében - .figyelemmel kísérni a nemzetközi díjszabásokat, árfolyamváltozásokat a naprakész információk biztosítása céljából - a pénztári tevékenységgel összefüggő táblázatokat vezetni, hogy objektív adatokat szolgáltasson munkájáról - részt venni a vonatközlekedés lebonyolításában, külön szabályozott helyeken és módon a műszaki átadás-átvételben - a Társaságot megillető bevétel beszedése érdekében pótdíjmentes és pótdíjas jegykiadást végezni MJR-géppel, rendkívüli esetben űrjegyen - intézkedni a szükséges utasleadási feladatok ellátásáról. - a bevételek elszámolhatósága érdekében eleget tenni leszámolási kötelezettségének - az utaskiszolgálás érdekében gondoskodni az átvett szerelvények kivilágításáról, fűtéséről, hűtéséről, illetve a szükséges intézkedések megtételéről - a helyi előírásoknak megfelelően jelezni a nem megfelelő tisztítottságot, a jármű műszaki hiányosságait a mielőbbi intézkedések megtétele céljából - kezelni az iránytáblákat, az utastájékoztató berendezést - tájékoztatni az utasokat a megfelelő informáltság megteremtése érdekében - a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenteni, kitölteni az esemény miatt szükséges nyomtatványokat, a szolgálat végén eseménykönyvi jelentést készíteni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Vasúti személyszállítási ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 1

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 841 07 azonosító számú, Vasúti személyszállítási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10496-12 Közlekedés-szállítási alapok

10518-12 Nemzetközi díjszabási ismeretek

10519-12 Pénztári el- leszámolási ismeretek

10520-12 Belföldi díjszabási ismeretek

10521-12 Vasútforgalmi ismeretek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Vasúti személyszállítási ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Vasúti személyszállítási ügyintéző résszakképesítések:

-

A Vasúti személyszállítási ügyintéző ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu