Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 344 03
Megfeleltetés: Jövedéki ügyintéző, Vámügyintéző
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)Pénzügyi asszisztens
Vámügyi előadó
Jövedéki ügyintéző
Termékdíj ügyintéző


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 54_344_03_Vam_jovedeki_es_termekdij_ugyintezo.pdf

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző alkalmas a gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő vám, jövedéki és termékdíj szabályozásban meghatározott feladatok önálló elvégzésére. A gazdálkodó szervezetek valamennyi vám-, jövedéki adó- és termékdíj kötelezettséggel, illetve áru, árukészletek mozgásával összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az árunyilatkozatok, az egyes bevallások adatszolgáltatások elkészítésében, lebonyolításában. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Aktívan közreműködik a hatóság által lefolytatott ellenőrzések lebonyolításánál.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmajövedéki feladatokat ellátni, - vámszakmai feladatokat ellátni, - környezetvédelmi termékdíj bevallással kapcsolatos feladatokat ellátni, - termékdíj köteles termékek nyilvántartását vezetni, - környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő bejelentéseket hatóság felé összeállítani, benyújtani, - energiaadóztatással kapcsolatos feladatokat ellátni, - alapvető hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat ellátni, - a népegészségügyi termékadóval összefüggő feladatokat ellátni, - a fémkereskedelemi jogszabályok rendelkezéseit végrehajtani, - a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni, - a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni, - alapvető adózási feladatokat ellátni, - azáruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat végrehajtani, - a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat összegyűjteni és kezelni, - a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni, - feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, - munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
51 344 03Vámügyintézőrészszakképesítés
51 344 07Jövedéki ügyintézőrészszakképesítés
51 344 08Termékdíj ügyintézőrészszakképesítés

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi vézgettség
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Egyéb sajátos munkarend
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 54 344 03 azonosító számú, Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása

10157-12 Jövedéki feladatok ellátása

10158-12 Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása

10159-12 Vámjogi feladatok ellátása

10160-12 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzésben: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző résszakképesítések:

Jövedéki ügyintéző
Termékdíj ügyintéző
Vámügyintéző

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu