Vállalkozási mérlegképes könyvelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vállalkozási mérlegképes könyvelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 07
Megfeleltetés: Mérlegképes könyvelő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3614Számviteli ügyintézőSzámviteli ügyintéző
Analitikus könyvelő
Főkönyvi könyvelő
Készlet- és anyagnyilvántartó


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 55_344_07_Vallalkozasi_merlegkepes_konyvelo.pdf

A Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaközreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni, a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat, munkája során használni a számítógépes programcsomagokat közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 344 01Pénzügyi-számviteli ügyintézőszakképesítés
54 344 02Vállalkozási és bérügyintézőszakképesítés
54 343 01Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)szakképesítés
55 344 01Adótanácsadószakképesítés-ráépülés
55 344 04Ellenőrzési szakelőadószakképesítés-ráépülés
55 344 05IFRS mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 06Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés

A Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 55 344 07 azonosító számú, Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban

10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban

10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása

10775-12 Adózási feladatok ellátása

10808-12 Számviteli feladatok a gyakorlatban

10788-12 Számviteli szervezési feladatok ellátása

10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása


A Vállalkozási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A Vállalkozási mérlegképes könyvelő résszakképesítések:

-

A Vállalkozási mérlegképes könyvelő ráépülések:

Adótanácsadó
Ellenőrzési szakelőadó
IFRS mérlegképes könyvelő
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelőAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu