Vakvezető kutya kiképzője - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vakvezető kutya kiképzője - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vakvezető kutya kiképzője
A szakképesítés OKJ száma: 53 810 03
Megfeleltetés: Vakvezetőkutya kiképző
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi szolgáltatások (általános programok) (810)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5319Egyéb személyi szolgáltatá-si foglalkozásokVakvezetőkutya-kiképző


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 53_810_03_Vakvezeto_kutya_kikepzoje.pdf

A Vakvezető kutya kiképzője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Vakvezető kutyák kiválasztását, szocializációját, alap- és speciális képzését végzi. A látássérülteket felkészíti a kutyával való közlekedésre, a kutya tartásával, ápolásával, hétköznapi gyakoroltatásával, egészségvédelmével kapcsolatos tennivalókra. Meg-szervezi az utógondozás látogatásait.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamegfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket a különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializáci-ója, alapkiképzése, látássérültet segítő speciális viselkedésformák megtanítása során kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával össze-szoktatási fázisban lévő látássérült kliensekkel, a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő látássérültekkel szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
52 810 01Habilitációs kutya kiképzőjeszakképesítés

A Vakvezető kutya kiképzője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője végzettség
Előírt gyakorlat: A képzést megelőzően minimum 1 év vakvezetőkutya kiképző mellett segédkiképzőként eltöl-tött gyakorlat, a kiképző szervezet által igazoltan.
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 400-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 53 810 03 azonosító számú, Vakvezető kutya kiképzője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10531-12 A látássérült személyek közlekedés-rehabilitációja

10537-12 A vakvezető kutyák kiképzése

10538-12 A vakvezető kutyák munkába állítása


A Vakvezető kutya kiképzője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, továbbá teljesítendő gyakorlat-típusok:
- kutyaiskolai foglalkozásokon való részvétel (kölyökprogram, nevelőszülőkkel tartott foglalkozások)
- gyakorló tanpályán, nagyvárosi forgalomban, tömegközlekedés igénybevételével végzett gyakorlatokon va-ló részvétel
- gyakorló tanpályán és kisebb forgalmú városi útszakaszon botos technikával és vakvezető kutyával történő közlekedés (mindkét esetben bekötött/letakart szemmel is)
- forgalmas bevásárlóközpontban (vagy pályaudvaron), lépcsőház, lift, forgóajtók és automatikus ajtók igénybevételével végzett gyakorlatokon való részvétel
- látássérültek átadó vizsgára történő felkészítésén való részvétel
- Minimum 300 óra valós helyzetekben, kutyaiskolában és tanpályán végzett gyakorlatok teljesítéséről szóló igazolás. Az igazolást a gyakorlat körülményeit biztosító és a gyakorlat során a szakmai felügyeletet adó Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, vakvezető kutyák kiképzésével foglalkozó kutyakiképző szervezet igazolja le.

A Vakvezető kutya kiképzője résszakképesítések:

-

A Vakvezető kutya kiképzője ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu