Útépítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Útépítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Útépítő
A szakképesítés OKJ száma: 34 582 11
Megfeleltetés: Útépítő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7919Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglakozásúAszfaltozó és útépítő


Ágazati besorolás: Közlekedésépít
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 34_582_11_Utepito.pdf

Az Útépítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az útépítő tevékenysége során munkavédelmi és munkabiztonsági feladatokat lát el, továbbá betartja a
tűzvédelmi, valamint a környezetvédelmi előírásokat. Részt vesz a munkahely előkészítésében, földművet épít,
anyagmozgatást, rakodást, szállítást végez. Részt vesz a zsinórállás, elkorlátolás munkáiban, burkolat alapot épít,
szigetelést készít, pályaszerkezetet épít és vízelvezető rendszert épít. Közúti műtárgyakon hídtartozékok
beépítésének aktív részese. Részt vesz a műtárgyak építésében, útkörnyezetet épít és munkaátadási folyamatban
kisegítő feladatot lát el. Ezen kívül forgalombiztonsági feladatokat lát el, útfenntartást végez. Részt vesz még az
út üzemeltetésében, a téli feladatok megoldásában, a műtárgyak, hidak fenntartásában. Munkája során
alkalmazza a szabványokat, a különböző előírásokat, adminisztrációs, kommunikációs feladatokat lát el.
Mindezen tevékenységek mellett továbbképzi magátA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmabetartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat földművet építeni, anyagmozgatást, rakodást, szállítást végezni, burkolatalapot építeni, szigetelést készíteni, részt venni a pályaszerkezet építésében, a vízelvezető rendszer építésében, a kapcsolódó műtárgyak építésében, az útkörnyezet kialakításában térburkolatot készítéséhez anyagmennyiséget számítani, az anyagmennyiség-igényt időrendben ütemezni, térburkolatot építeni anyagismeret, építőanyagok és vizsgálataik, betartani a biztonságos munkavégzés szabályait a laboratóriumban forgalombiztonsági feladatokat végezni, betartani a szabványelőírásokat és technológiai utasításokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Útépítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 582 11 azonosító számú, Útépítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10478-12 Útépítés műszaki alapjai

10479-12 Útépítés építési alapjai

10480-12 Útépítési feladatok

10481-12 Térburkolási feladatok

11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


Az Útépítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az Útépítő résszakképesítések:

-

Az Útépítő ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu