Tűzoltósági referens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Tűzoltósági referens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Tűzoltósági referens
A szakképesítés OKJ száma: 53 861 09
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5252TűzoltóTűzoltósági referens


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 53_861_09_Tuzoltosagi_referens.pdf

A Tűzoltósági referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Tűzoltó referens különleges jogrend fennállása időszakában logisztikai feladatok ellátásában vesz részt, közreműködik tűzoltási és műszaki mentési terv készítésében, ügyfeleket, hatóságokat, szakértőket, szervezeteket tájékoztat, értesít, informálA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaképzést, gyakorlatot szervezni - különleges jogrend fennállása időszakában logisztikai feladatok ellátásában részt venni - közreműködni tűzoltási és műszaki mentési terv készítése során - figyelembe venni a tűzmegelőzési szabályokat - felügyelni a hír, és információs- rendszerek működését, működtetését - hatósági ügyintézői feladatokban segédkezni - adatkezelési, tervezés előkészítési, kapcsolattartási, együttműködési és adminisztrációs feladatokat végezni - veszélyazonosításba, veszélyelemzésbe és veszélyeztetettség elemzésben segédkezni - hivatalos iratok (beadványok, átiratok, döntések, tervdokumentációk) értelmezésében segédkezni, értékelni, elemezni, hivatalos leveleket, iratokat készíteni - ügyfeleket, hatóságokat, szakértőket, szervezeteket tájékoztatni, értesíteni, informálni, meghallgatni, kiadmányozni - hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle tervezésében részt venni, előkészíteni és , szabálytalanságot dokumentálni, valamint javaslatot tenni hatósági intézkedésre - elemezni és értékelni az üzemeltetői kötelezettségek és hatósági intézkedések érvényesülését - védelmi és baleset-elhárítási tervek, szabályzók készítésében, felülvizsgálatában és módosításában részt venni - gyakorlattervet készíteni, gyakorlatot előkészíteni, felügyelni és értékelni - tűzeset, baleset és üzemzavar esetén a tevékenységről adatot szolgáltatni és részt venni a veszélyfelderítési, értékelési, tűzoltási, mentési feladatok végrehajtásában - közreműködni a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szakmai feladatok ellátásában - katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
53 861 08Tűzoltó szerparancsnokszakképesítés-ráépülés

A Tűzoltósági referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 53 861 08 Tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés
Előírt gyakorlat: 2 év a Tűzoltó szerparancsnoki képzés után
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 300-500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 53 861 09 azonosító számú, Tűzoltósági referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10395-12 Tűzoltó referens feladatok


A Tűzoltósági referens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

A Tűzoltósági referens résszakképesítések:

-

A Tűzoltósági referens ráépülések:

Tűzoltó szerparancsnokAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu