Tűzoltósági referens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Tűzoltósági referens
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 861 09
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 53_861_09_Tuzoltosagi_referens.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5252
Tűzoltó
 • Tűzoltósági referens

A tűzoltósági referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Tűzoltó referens különleges jogrend fennállása időszakában logisztikai feladatok ellátásában vesz részt, közreműködik tűzoltási és műszaki mentési terv készítésében, ügyfeleket, hatóságokat, szakértőket, szervezeteket tájékoztat, értesít, informál

A szakképesítéssel rendelkező képes:

képzést, gyakorlatot szervezni - különleges jogrend fennállása időszakában logisztikai feladatok ellátásában részt venni - közreműködni tűzoltási és műszaki mentési terv készítése során - figyelembe venni a tűzmegelőzési szabályokat - felügyelni a hír, és információs- rendszerek működését, működtetését - hatósági ügyintézői feladatokban segédkezni - adatkezelési, tervezés előkészítési, kapcsolattartási, együttműködési és adminisztrációs feladatokat végezni - veszélyazonosításba, veszélyelemzésbe és veszélyeztetettség elemzésben segédkezni - hivatalos iratok (beadványok, átiratok, döntések, tervdokumentációk) értelmezésében segédkezni, értékelni, elemezni, hivatalos leveleket, iratokat készíteni - ügyfeleket, hatóságokat, szakértőket, szervezeteket tájékoztatni, értesíteni, informálni, meghallgatni, kiadmányozni - hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle tervezésében részt venni, előkészíteni és , szabálytalanságot dokumentálni, valamint javaslatot tenni hatósági intézkedésre - elemezni és értékelni az üzemeltetői kötelezettségek és hatósági intézkedések érvényesülését - védelmi és baleset-elhárítási tervek, szabályzók készítésében, felülvizsgálatában és módosításában részt venni - gyakorlattervet készíteni, gyakorlatot előkészíteni, felügyelni és értékelni - tűzeset, baleset és üzemzavar esetén a tevékenységről adatot szolgáltatni és részt venni a veszélyfelderítési, értékelési, tűzoltási, mentési feladatok végrehajtásában - közreműködni a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szakmai feladatok ellátásában - katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 542 01
Bőrtárgy készítő
részszakképesítés
35 542 02
Szíjgyártó és nyerges
szakképesítés-ráépülés
31 542 04
Fonó
részszakképesítés

A képzés feltételei

A tűzoltósági referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 53 861 08 Tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés
 • Előírt gyakorlat: 2 év a Tűzoltó szerparancsnoki képzés után
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 300-500 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 53 861 09 azonosító számú, Tűzoltósági referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10395-12 Tűzoltó referens feladatok

A tűzoltósági referens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu