Tűzoltó szerparancsnok - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Tűzoltó szerparancsnok
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 861 08
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 53_861_08_Tuzolto_szerparancsnok.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5252
Tűzoltó
 • Szerparancsnok

A tűzoltó szerparancsnok szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Tűzoltó szerparancsnok készenléti jellegű szolgálatot lát el 24/48 órás munkarendben. A 24 órás szolgálat alatt az alá beosztott állomány parancsnoka a laktanyában a számára előírt jelentési, adminisztrációs, képzési és káresemény értékelési feladatokat végez és végeztet. Riasztás esetén az alá beosztott állománnyal kivonul a káreseményhez és a szabályoknak megfelelően felszámolja azt. I. kiemelt riasztási fokozatig önállóan is végezhet káreseti irányítói tevékenységet. Azon felül részirányítói feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait - tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi ismereteket alkalmazni - kockázatelemzést, bevetéselemzést végezni - gyakorlatot irányítani - riasztást elrendelni - tűzoltásvezetői feladatot ellátni - mentésvezetői feladatot ellátni - készenléti szolgálat ellátása során az irányítói feladatok ellátásában közreműködni - közreműködni tűzoltási és műszaki mentési terv készítése során - figyelembe venni a tűzmegelőzési szabályokat - tűzvizsgálathoz adatokat, információkat gyűjteni - tűzoltás alapvető feltételeit biztosító tűzmegelőzési szabályok megsértését felismerni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 341 01
Eladó

A képzés feltételei

A tűzoltó szerparancsnok képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 52 861 08 Tűzoltó I. szakképesítés, vagy a 2011. december 31-ig megkezdett képzésben szerzett tűzoltó szakképesítés
 • Előírt gyakorlat: A Tűzoltó I. szakképesítés megszerzését követő, legalább 2 év szakmai gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 700-900 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 53 861 08 azonosító számú, Tűzoltó szerparancsnok megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10379-12 Tűzoltó szerparancsnok feladatok

A tűzoltó szerparancsnok komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu