Textilműves - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Textilműves - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Textilműves
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 08
Megfeleltetés: Textilműves
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet (211)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7413KeramikusTextiltervező
Gobelintervező
Textilművész, szövés
Textilművész, textilnyomás
Textilművész, applikációk
Textilművész, hímzés
Terméktervező, textil
Divattervező
Képzőművész


Ágazati besorolás: Képző- és iparművészet
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1995
Az SzVK letöltése: 54_211_08_Textilmuves.pdf

A Textilműves szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A textil anyag - és formatervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi és festészeti ismeretekkel, valamint textil-technikai tudással rendelkező szakember. Textil anyag -, minta és formaterveit önállóan és igényesen készíti el a különböző feladatoknak, vagy a megrendelő igényei-nek megfelelően.
A textiltárgy tervezése és kivitelezése során esztétikai és szakmai szempontokat figyelembe véve szakszerűen alkalmazza az elsajátított textiltechnikákat (kéziszövés, kárpitszövés, kézifestés, textilnyomás, varrás). A kivitelezés és/vagy kiviteleztetés során alkalmazza a jelenkor követelményeinek megfelelő kézműves és ipari technológi-ákat. Használja a számítógépes szakmai programokat a tervezés és a kivitelezés során.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaszabadkézi rajzolásra, festésre, mintázásra, térkonstrukciók kialakítására - a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, átlényegítésére, absztrakcióra - művészeti, szakelméleti ismeretei felhasználására munkája során - művészettörténeti, népművészeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti ismeretei folyamatosan fejlesztésére - forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani, munkafolyamatot tervezni, ütemezni - tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítésére - a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére - műhely és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására - alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, szerszámait, berendezéseit - megtervezni, kialakítani, fejleszteni szakmai eszközhátterét - technológiai- és anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására - textil alapanyag-, minta- és formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel és a szakmai követelményeknek megfelelően elkészíteni - vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában magas művészi színvonalon megjeleníte-ni - textilterveit, vázlatait, terv-variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait szakszerűen, számítógépes programok haszná-latával és/vagy manuálisan elkészíteni - lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek megfelelően - fali- és tértextil alkotásokat tervezni és készíteni - ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő tárgyakat tervezni és készíteni - tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, alkalmazni - manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, bemutatni - szakmai tevékenysége közben munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betartani - tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági - jogi feltételeiről

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Textilműves képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfo-kú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 211 08 azonosító számú, Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése

10588-12 Tervezés és technológia

10727-12 Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kortárs szakmai környezet

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Textilműves komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Vizsgamunka készítése. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból.

A Textilműves résszakképesítések:

-

A Textilműves ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu