Testőr - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Testőr - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Testőr
A szakképesítés OKJ száma: 33 861 02
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr, Testőr


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 33_861_02_Testor.pdf

A Testőr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

természetes személyek életét és testi épségét védi
- a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítja
- a veszélyeztetettség szintjét felméri, kockázatelemzést végez
- a megbízási szerződést megköti
- biztosítási tervet készít
- a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíti
- a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzi vagy felderíti és elhárítja
- a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválaszt, alkalmaz
- operatív központot felállít, az információkat folyamatosan aktualizál
- a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatároz, biztosít
- az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégzi, előzetes tűzszerész átvizsgálását
megszervez
- az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosít
- a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel
együttműködik
- a védett személy környezetét folyamatosan figyeli, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyeli
- a gyanús elemek kiszűréséről intézkedik
- a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítja
- a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítja
- támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivon
- a menekítést végrehajt
- a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosít
- a legmagasabb fokú készültséget fenntart, amíg indokolt
- a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezi
- a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavesz
- a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készít
- a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezi és értékeli
- a saját dokumentációt elkészít.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmatermészetes személyek életét és testi épségét védeni - a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani - a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni - a megbízási szerződést megkötni - biztosítási tervet készíteni - a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni - a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani - a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni - operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni - a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani - az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni - az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani - a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni - a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni - a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni - a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani - a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani - támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni - a menekítést végrehajtani - a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani - a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt - a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni - a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni - a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni - a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezni és értékelni - a saját dokumentációt elkészíteni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Testőr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) vagy 32 861 01 Személy- és vagyonőr vagy 31 861 01 Biztonsági őr vagy 52 861 01 Biztonságszervező vagy 54 861 01 000 Biztonságszervező I. vagy 54 861 01 0100 33 01 Biztonságszervező II. vagy 52 861 06 Rendőr vagy 61 861 01 0010 61 03 Rendőrszervező vagy 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő vagy 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. vagy 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II. vagy 55 863 01 Honvéd zászlós vagy 52 861 06 0100 52 01 Kormányőr vagy 52 861 05 Közterület-felügyelő vagy 52 861 02 0000 00 00 Határrendész vagy 61 861 01 0010 61 01 Határrendész-szervező (tiszt) megnevezésű szakképesítés
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-450 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 33 861 02 azonosító számú, Testőr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10398-12 Testőri tervezési-szervezési feladatok

10399-12 Testőri műveleti feladatok


A Testőr komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek. A dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozat a képző intézmény által meghatározott feladat alapján biztosítási terv készítése - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül). Formai elvárások: a vizsgázó által fűzött A/4-es oldalak, 2,5 centiméteres margókkal, 12 pontos Times betűtípussal, másfeles sorközzel és szimpla szóközökkel, oldalanként minimum 2500 karakter. A címlap tartalmi elemei: a dolgozat címe, a dolgozat készítőjének a neve, a dátum és a képző intézmény megnevezése. A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat ?értékelhetetlen? minősítést kap, a jelölt szakmai vizsgára nem bocsátható.

A Testőr résszakképesítések:

-

A Testőr ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu