Természetvédelmi szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Természetvédelmi szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Természetvédelmi szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 850 05
Megfeleltetés: Természet- és környezetvédelmi technikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok) (850)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3132Erdő- és természetvédelmi technikusErdő- és természetvédelmi technikus
Természetvédelmi technikus
Természetvédelmi ügyintéző


Ágazati besorolás: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 55_850_05_termeszetvedelmi_szaktechnikus.pdf

A Természetvédelmi szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Nemzeti parkok, természet- és környezetvédelmi igazgatóságok, mező- és erdőgazdasági üzemek,
önkormányzatok és természetvédelmi szervezetek természet- és tájvédelmi feladatainak középszintű
ellátása. Önállóan vagy mérnöki irányítással a természetvédelemmel összefüggő szakmai és műszaki
feladatok gyakorlati megvalósítását végzi.
Felügyeli és védi a természetvédelmi területeket, a nemzeti parkokat és a régészeti lelőhelyeket,
gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmatalajmintákat venni, minőségi vizsgálatokat elvégezni, a területre kihelyezett mérőműszerek adatait leolvasni, az adatokat értékelni, - a természetet (talaj, víz, levegő, élővilág) szennyező anyagokat felismerni, az ellenük való védekezést megoldani, - erdőleltárt, felméréseket és földmérő munkákat elvégezni az elfogadott tudományos és operatív módszereknek megfelelően, - természetvédelmi területeken erdő-, gyep- és nádgazdálkodási tevékenységet irányítani, természetvédelmi létesítményeket fenntartani, - erdő- és mezőgazdasági üzemi feladatokat ellátni, részt venni az agrár-környezetgazdálkodásban, és a tájgazdálkodás kialakításában, - a természetvédelmi információk fotogrammetriai kiértékelését, a terepkitűzést elvégezni, szintezni, számítógépes információs rendszereket felhasználni, - a védett növények és állatok állományait megfigyelni, - szakmai idegenvezetést végezni, kapcsolatot tartani a hivatalos szervekkel, - teljes közigazgatási területre vonatkozó hatáskörben a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni, - természetvédelmi szakhatósági feladatokat (engedélyezési eljárások, ellenőrzések, hatósági bejárások, környezeti hatásvizsgálatok) előkészíteni, azok végrehajtásában részt venni, - hatósági kapcsolatot tartani a környezetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, a bányászat és a mezőgazdaság területi szervezeteivel, a helyi önkormányzati hivatalokkal, - részt venni a települések környezetvédelmi programjának, szabályozási- és szerkezeti tervének elkészítésében, - helyi természeti érték- és tájvédelmi, közterület felügyeleti feladatokat ellátni, - a természetvédelemhez és tájvédelemhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni, - természet- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat végrehajtani, a végrehajtást ellenőrizni, - az értékeket veszélyeztető és természeti érdekeket sértő, károsító személyeket igazoltatni, feltartóztatni, szabálysértési-, vagy büntető-, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezni, helyszíni bírságot kiszabni, - közösségi kapcsolatokat fejleszteni (természetvédelmi- és ökoturizmus, természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel együttműködni) , - települési zöldfelület-gazdálkodási és -fenntartási feladatokat ellátni, - természetvédelmi projektekben - projekttervezés, projektmenedzsment feladatokat ellátni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Természetvédelmi szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: Környezetvédelmi technikus
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Levelező

Az 55 850 05 azonosító számú, Természetvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:A Természetvédelmi szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Természetvédelmi szaktechnikus résszakképesítések:

-

A Természetvédelmi szaktechnikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu