Termékdíj ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Termékdíj ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Termékdíj ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 51 344 08
Megfeleltetés: Termékdíj ügyintéző
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)Pénzügyi asszisztens
Vámügyi előadó


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 51_344_08_Termekdij_ugyintezo.pdf

A Termékdíj ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Termékdíj ügyintéző a termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez. Megfelelő módon alkalmazza a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat. Elvégzi a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmatermékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végezni - megfelelő módon alkalmazni a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat - elvégezni a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat - betartani/betartatni a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat - a vámeljárások során közreműködni a vámáru-nyilatkozatok termékdíjjal kapcsolatos mellékleteinek megfelelő elkészítésében - kapcsolatot tartani a vám- és környezetvédelmi hatóságokkal. - szerződés alapján kapcsolatot tartani a hasznosítást koordináló szervezetekkel, elkészíteni és megküldeni részükre a beszámolókat - ellátni a Kötelező Tarifális Felvilágosítás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat. - alkalmazni az Európai Unióban a termékdíjhoz kapcsolódó rendeleteket, irányelveket és bírósági döntések rendelkezéseit. - vezetni a termékdíjhoz kapcsolódó külön nyilvántartásokat, kezeli és rögzíti az adatokat, betartja a nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírásokat - közreműködni a termékdíjhoz kapcsolódó szerződések megkötésében - közreműködni a termékdíjhoz szorosan kapcsolódó beszerzési és értékesítési ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó termékdíjas és hulladékhasznosítási kötelezettségekről szóló információkat. - megbízás alapján, a külön jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén képviseleti feladatokat ellátni. - érvényesíteni a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert - közreműködni a hatóság ellenőrzései és a mintavételek során - alkalmazni a rendszeresített bevallási formanyomtatványokat - kezelni és alkalmazni a rendszeresített nyomtatványkitöltő programot, jóváhagyásra megküldeni a rendszeresített nyomtatványkitöltő program által előállított xml üzenettel egyenértékű bevallást előállító alkalmazott szoftvert a vámhatóság felé - termékdíj-mentességi engedélyekkel kapcsolatos feladatokat végezni - alkalmazni a termékdíj-mentességi engedélyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat - elkészíteni és határidőben megküldeni a mentességi kérelmeket és figyelemmel kísérni a kiadott mentességi engedélyekben meghatározottak teljesülését - elkészíteni és megküldeni a mentességi engedélyben foglaltak teljesítésére vonatkozó beszámolót. - betartani a betétdíjra vonatkozó nyilvántartási, bejelentési, beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírásokat - termékdíjhoz szorosan kapcsolódó hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási adminisztrációs feladatokat végezni - alkalmazni a hulladékok kezelésére vonatkozó általános előírásokat - vezetni a hulladékgazdálkodással összefüggő szükséges nyilvántartásokat - kiállítani a hulladékszállításhoz szükséges szállítójegyet, mérlegjegyet - ellenőrizni a hulladékkezelésre szerződött partnerek engedélyeinek érvényességét - közreműködni a hulladékkezeléssel, -hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötésében

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 344 03Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézőszakképesítés

A Termékdíj ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Távoktatás
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 344 08 azonosító számú, Termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása

10160-12 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás

10158-12 Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása


A Termékdíj ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A Termékdíj ügyintéző résszakképesítések:

-

A Termékdíj ügyintéző ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu