Távközlési üzemeltető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Távközlési üzemeltető
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 523 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Elektronika és automatizálás
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport:
 • A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 51_523_02_Tavkozlesi_uzemelteto.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7342
Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója
 • Távközlési, átviteltechnikai szervizműszerész
 • Távközlésihálózat építő
 • Telefonközpont szerelő

A távközlési üzemeltető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Távközlési üzemeltető a cég távközlési rendszereit felügyeli, szolgáltatásait beállítja, kezeli és
adminisztrálja. Ügyfélszolgálati teendőket lát el, rész vesz a beruházások indításában, lebonyolításában,
pályázatok megírásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni - adatátviteli eszközöket üzemeltetni - adatbázisokat kezelni- menedzselő rendszereket kezelni - optikai összeköttetések megvalósítására - üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni - ügyfélszolgálati teendőket ellátni - a távközlési marketing feladatokat ellátni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 861 01
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)
szakképesítés

A képzés feltételei

A távközlési üzemeltető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 800-1200 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 523 02 azonosító számú, Távközlési üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10815-12 Információtechnológiai alapok
 • 10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek
 • 10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció

A távközlési üzemeltető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu