Távközlési technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Távközlési technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Fogászati asszisztens

Cukrász

Pincér

Szakács

Vendéglátó-üzletvezet?

Állatgondozó

Habilitációs kutya kiképz?je

Kutyakozmetikus

Kertész

Grafikus

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéz?

Fotográfus és fotótermék-keresked?

CAD-CAM informatikus

CNC gépkezel?

Gépi forgácsoló

PLC programozó

Gyümölcspálinka-gyártó

Sörgyártó

Sajtkészít?

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Gyógypedagógiai segít? munkatárs

Pedagógiai- és családsegít? munkatárs

Multimédia-alkalmazásfejleszt?

Számítógép-szerel?, karbantartó

Mobilalkalmazás-fejleszt?

Szoftverfejleszt?

Informatikai rendszergazda

Internetes alkalmazásfejleszt?

Webfejleszt? tanfolyam

Kiadványszerkeszt? tanfolyam

Gépíró tanfolyam

Gépíró tanfolyam

Szakács

Vendéglátásszervez?

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 523 05
Megfeleltetés: Beszédátviteli rendszertechnikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Elektronika és automatizálás (523)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3145Műsorszóró és audiovizuális technikusHírközlési hálózat üzemeltető technikus
Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető


Ágazati besorolás: Távközlés
A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 54_523_05_Tavkozlesi_technikus.pdf

A Távközlési technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. Részt vesz a távközlési
beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő
eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a
hang és beszédátviteli rendszerek valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a
vezetéknélküli hálózati megoldásokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmainformatikai alkalmazásokat használni, telepíteni - adatátviteli eszközöket üzemeltetni - adatbázisokat kezelni - menedzselő rendszereket kezelni - távközlési berendezések kezelésére - optikai összeköttetések megvalósítására - rádiós rendszerek telepítésére - berendezések paramétereinek mérésére- hibadetektálásra és javításra. - üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni - ügyfélszolgálati teendőket ellátni - a távközlési marketing feladatokat ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
51 523 02Távközlési üzemeltetőrésszakképesítés
55 523 05Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikusszakképesítés-ráépülés
55 523 01Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikusszakképesítés-ráépülés
55 523 02Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikusszakképesítés-ráépülés
55 523 03Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikusszakképesítés-ráépülés

A Távközlési technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 523 05 azonosító számú, Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10815-12 Információtechnológiai alapok

10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek

10840-12 Távközlési szaktevékenység végzése

10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Távközlési technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Távközlési technikus résszakképesítések:

-

A Távközlési technikus ráépülések:

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikusAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu