Távközlési technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Távközlési technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Fogászati asszisztens

Cukrász

Pincér

Szakács

Vendéglátó-üzletvezet?

Állatgondozó

Habilitációs kutya kiképz?je

Kutyakozmetikus

Kertész

Grafikus

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéz?

Fotográfus és fotótermék-keresked?

CAD-CAM informatikus

CNC gépkezel?

Gépi forgácsoló

PLC programozó

Gyümölcspálinka-gyártó

Sörgyártó

Sajtkészít?

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Gyógypedagógiai segít? munkatárs

Pedagógiai- és családsegít? munkatárs

Multimédia-alkalmazásfejleszt?

Számítógép-szerel?, karbantartó

Mobilalkalmazás-fejleszt?

Szoftverfejleszt?

Informatikai rendszergazda

Internetes alkalmazásfejleszt?

Webfejleszt? tanfolyam

Kiadványszerkeszt? tanfolyam

Gépíró tanfolyam

Gépíró tanfolyam

Szakács

Vendéglátásszervez?

Közm?vel?dési szakember képzés

Kulturális rendezvényszervez? tanfolyam

Rendezvényszervez? tanfolyam

Bérügyintéz? tanfolyam

Közbeszerzési referens tanfolyam

Pénztárkezel? és valutapénztáros tanfolyam

Pénzügyi-számviteli ügyintéz? tanfolyam

Társadalombiztosítási ügyintéz? tanfolyam

Munkavédelmi technikus tanfolyam

T?zvédelmi el?adó tanfolyam

T?zvédelmi f?el?adó tanfolyam

Segédkönyvtáros tanfolyam

Segédlevéltáros és ügykezel? tanfolyam

Irodai titkár tanfolyam

Ingatlanközvetít? tanfolyam

Társasházkezel? tanfolyam

Ingatlankezel? tanfolyam

Ingatlanvagyon-értékel? és -közvetít? tanfolyam

Targoncavezet? tanfolyam

Virágköt? és virágkeresked? tanfolyam

Virágköt? tanfolyam

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 523 05
Megfeleltetés: Beszédátviteli rendszertechnikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Elektronika és automatizálás (523)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3145Műsorszóró és audiovizuális technikusHírközlési hálózat üzemeltető technikus
Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető


Ágazati besorolás: Távközlés
A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 54_523_05_Tavkozlesi_technikus.pdf

A Távközlési technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. Részt vesz a távközlési
beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő
eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a
hang és beszédátviteli rendszerek valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a
vezetéknélküli hálózati megoldásokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmainformatikai alkalmazásokat használni, telepíteni - adatátviteli eszközöket üzemeltetni - adatbázisokat kezelni - menedzselő rendszereket kezelni - távközlési berendezések kezelésére - optikai összeköttetések megvalósítására - rádiós rendszerek telepítésére - berendezések paramétereinek mérésére- hibadetektálásra és javításra. - üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni - ügyfélszolgálati teendőket ellátni - a távközlési marketing feladatokat ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
51 523 02Távközlési üzemeltetőrésszakképesítés
55 523 05Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikusszakképesítés-ráépülés
55 523 01Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikusszakképesítés-ráépülés
55 523 02Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikusszakképesítés-ráépülés
55 523 03Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikusszakképesítés-ráépülés

A Távközlési technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 523 05 azonosító számú, Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10815-12 Információtechnológiai alapok

10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek

10840-12 Távközlési szaktevékenység végzése

10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Távközlési technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Távközlési technikus résszakképesítések:

-

A Távközlési technikus ráépülések:

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikusAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu