Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 212 08
Megfeleltetés: Szórakoztató zenész II.
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2493Zenetanár (iskolarendszeren kívül)Zeneoktató
Énektanár


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993

A Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szórakoztató zenész képzettségű hangszeres és énekes zenész szólista, vagy zenekar, vokál tagja a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában szórakoztató zenei alkotások előadását, bemutatását teljesíti a műfajának megfelelően, a hagyományos tánc-zene, a rockzene, a popzene, továbbá népi-cigányzene és a szalonzene műfajának alkotásait adja elő a szakképzés során elsajátított ismeretek felhasználásával, hangszeres és énekes tudása bemutatásával
- nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, koncerteken,
- zenés színházi előadásokon,
- vendéglátóhelyeken,
- hanglemez felvételeken,
- rádió- és televízió felvételeken, valamint
- a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadásonA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmanincs

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - olvasási készség, hangszerkezelési kés-zség, előadói készség, ritmus-tempó érzék. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is
Iskolai előképzettség: párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség, szakképzési évfolyamon történő képzés esetében érettségi végzettség vagy érettségi végzettség hiányában legalább a középiskolai tanulmányok megkezdése a tizene-gyedik évfolyamon
Szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, vala-mint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. A szakképző iskola a szakképzés megkezdéséhez szükséges ismeretek elsajátítására fel-készíthet szakképzést előkészítő évfolyam keretében
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 212 08 azonosító számú, Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10602-12 Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet)

10721-12 Szórakoztató zenész tevékenysége

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szak-képzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesí-tésével.

A Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) résszakképesítések:

-

A Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu