Szociális gondozó és ápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális gondozó és ápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
Megfeleltetés: Fogyatékossággal élők gondozója, Szociális gondozó és ápoló
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3513Szociális gondozó, szakgon-dozóSzociális gondozó és ápoló
Fogyatékossággal élők gondozója


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 34_762_01_Szocialis_gondozo_es_apolo.pdf

A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézmé-nyen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújt-ja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtá-sára is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni - köznyelvi és szakmai szöveget írni - információk gyűjtésére - a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra - elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre - adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre - klienseit motiválni - felelősségteljes, nyitott hozzáállásra - általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni - a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére - a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére - módszeres, pontos munkavégzésre - info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára - gyakorlatias feladatértelmezésre - az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére - az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Szociális gondozó és ápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szak-képzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 762 01 azonosító számú, Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok

10570-12 A szükségletek felmérése

10571-12 Sajátos gondozási feladatok

10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció

11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Szociális gondozó és ápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- ?Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása?;
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakor-latról szóló Napló?, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben);
- ?A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során hasz-nált nyomtatvány-sablonok?
- A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
- Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező, szakember irá-nyításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó in-tézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- ?Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása?;
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakor-latról szóló Napló?, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben);
- ?A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során hasz-nált nyomtatvány-sablonok?
- A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
- A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézmé-nyeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A Szociális gondozó és ápoló résszakképesítések:

-

A Szociális gondozó és ápoló ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu