Színpadmester - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színpadmester - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Színpadmester
A szakképesítés OKJ száma: 51 521 02
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3715Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozásúSzínpadmester
Díszletépítő


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 51_521_02_Szinpadmester.pdf

A Színpadmester szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A színpadmester az intézmény műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Megtervezi és elvégzi a színpadi üzemeltetési és pro-dukciós feladatokat. Megtervezi az intézmény színpadtechnikai szezonális, havi, heti és napi működését. Koncepcionális kérdé-sekben a feladata a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel. Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése.
Felelősségi körébe tartozik az intézmény színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet - színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani - a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni - megtervezni és lebonyolítani az előadás színpadtechnikai folyamatait - alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat - részt venni a próba színpadtechnikai folyamatában - begyűjteni az információkat egy új produkció színpadtechnikai létrehozásához - beépíteni, beépíttetni a próbadíszletet - kezelni a kellék- és bútorjelzéseket - elsajátítani, végrehajtani a színpadtechnikai instrukciókat a próba folyamán - beprogramozni a látvány- és színpadtechnikai jeleket - ellenőrizni és korrigálni a beállított látvány- és színpadtechnikai jeleket - rögzíteni a szcenáriumban az instrukciókat - előkészíteni a kijelölt munkaterületet - előkészíteni a díszletelemek beszereléséhez szükséges eszközöket, szerszámokat - előkészíteni a kellékeket és a bútorokat - beépíteni a tervrajznak megfelelően a díszletet - telepíteni a bútorokat és a kellékeket - ellenőrizni és korrigálni a beállított látvány- és színpadtechnikai jeleket - üzemeltetni a fogyatékkal élő nézők kiszolgáló eszközeit (indukciós hurok, rámpa) - felügyelni az előadás színpadtechnikai biztonságát - üzemeltetni a színpadtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján - lebontani, elszállítatni a beépített díszletelemeket - szállítatni és raktározni a használaton kívüli díszletelemeket - szállítatni és raktározni a használaton kívüli bútorokat és kellékeket - jelezni és elkülöníteni a hibás színpadtechnikai eszközöket - tisztíttatni, karbantartatni a színpadi bútorokat - tisztíttatni, karbantartatni és pótolni a színpadi kellékeket - tisztíttatni, karbantartatni a színpadtechnikai és gépészeti eszközöket

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 521 07Színháztechnikus, szcenikusszakképesítés

A Színpadmester képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 521 02 azonosító számú, Színpadmester megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10715-12 Üzemeltetés és biztonságtechnika

10717-12 Színpadtechnika


A Színpadmester komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 1 hónappal.

A Színpadmester résszakképesítések:

-

A Színpadmester ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu