Színész II. - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színész II. - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Színész II.
A szakképesítés OKJ száma: 55 212 01
Megfeleltetés: Színész II.
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3711Segédszínész, statisztaSegédszínész
Színpadi statiszta
Mozgóképes statiszta


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993

A Színész II. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Színész II. olyan színészi alakító készség, pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiailag jelentős szerepek önálló, művészi igényű megformálására.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködni, megfelelő beszéd- és mozgáskészséggel, szakmai felkészült-séggel teljesíteni színészi feladatait - színpadi és forgatási feltételrendszerben - dramaturgiai jelentőségű szerepben - gyakorolni a színészi alkotás szakmai alapismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit - szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazni pszichikai adottságait, beszéd-, mozgás- és alakító készsé-gét, széles körű gyakorlati és elmélyült szakmai elméleti ismereteit - különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában megszólaltatni - alkalmazkodni az előadás színpadtechnikai, esetleges bábszínpadi igényeihez - a színház- és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken (szinkronszínészet, pódium-művészet, média-műfajok) szí-nészi feladatokat ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 212 03Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés

A Színész II. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a Gyakorlatos színész emeltszintű szakképesítés végzettséggel, az alábbi kompetenciák birtokában: A színpadi és filmes előadói tevékenységre alkalmas fizikai kondíciót és képességeket működtet. Mozgáskoordinációja, tánctudása, nonverbális kommunikációja (gesztusnyelv, pantomim) ár-nyalt színészi ábrázolásra alkalmas. Beszédtechnikája, énekes képessége színpadi előadásra alkalmas. Színpadi, bábszínpadi és filmszínészi tevékenységhez szükséges tájékozottsággal, technikai ismeretekkel rendelkezik.
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 212 03 Gyakorlatos színész
Előírt gyakorlat: 2 év igazolt színpadi szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 212 01 azonosító számú, Színész II. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10617-12 Színészi alakítás


A Színész II. komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (egy év) teljesítéséről szóló igazolás. A színpadi-, film- vagy bábszínészi gyakorlat során - repertoáron szereplő produkcióban - eljátszott több - dramaturgiailag je-lentős - szerep igazolása. Színpadi-, film- vagy bábszínészi tevékenységgel kapcsolatos referenciák, ajánlások (igazgató, rendező, színész) bemutatása. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (egy év) teljesítéséről szóló igazolás.A színpadi-, film- vagy bábszínészi gyakorlat során - produkcióban, vizsgaelőadásokban - eljátszott több - dramaturgiailag je-lentős - szerep megformálásának igazolása

A Színész II. résszakképesítések:

-

A Színész II. ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu