Szerszámkészítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szerszámkészítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő
A szakképesítés OKJ száma: 34 521 10
Megfeleltetés: Szerszámkészítő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7322SzerszámkészítőCipőipariszerszám-készítő
Fémipari eszközgyártó
Gyémántszerszám- készítő
Idomszerész
Mezőgazdasági szerszámkészítő
Optikai szerszámkészítő
Szabászkés-készítő
Szerszámmegmunkáló
Vésnökszerszám-készítő
Zárszerszám-készítő


Ágazati besorolás: Gépészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 34_521_10_Szerszamkeszito.pdf

A Szerszámkészítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeketbeüzemeli, karbantartja, javítjaA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaműszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni - méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni - alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani - szerszám- és készülékelemeket hőkezelni - hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni - kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni - a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni - próbagyártást végezni - elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, szükség szerinti javítását - munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat - elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Szerszámkészítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3 számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 521 10 azonosító számú, Szerszámkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések

10192-12 Szerszám- és készülékgyártás

10193-12 Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása

11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Szerszámkészítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A Szerszámkészítő résszakképesítések:

-

A Szerszámkészítő ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu