Szállítmányozási ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 841 04
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 54_841_04_Szallitmanyozasi_ugyintezo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
4132
Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
 • Árufuvarozói ügyintéző
 • Fuvarozási ügyintéző
 • Gépjármű diszpécser
 • Gépjármű-előadó
 • Gépjárműforgalmi koordinátor
 • Szállítási adminisztrátor
 • Szállítmányozási adminisztrátor
 • Szállítmányozási ügyintéző
 • Taxidiszpécser

A szállítmányozási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szállítmányozási ügyintéző feladata kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot,
szükség szerint megtervezni az útvonalat.
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal.
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról.
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával - használni az informatikai hálózatokat, rendszereket - idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban - megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket - szervezni a szállítmányozásnál alkalmazott fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat - ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

A szállítmányozási ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 1

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 841 04 azonosító számú, Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10496-12 Közlekedés-szállítási alapok
 • 10501-12 Szállítmányozási ügyintéző feladatai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szállítmányozási ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu