Stúdióvezető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Stúdióvezető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Stúdióvezető
A szakképesítés OKJ száma: 53 213 06
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (213)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozásúStúdióvezető hangtechnikus
Stúdiómenedzser
Stúdió rendszergazda
Producer


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 53_213_06_Studiovezeto.pdf

A Stúdióvezető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A stúdióvezető tevékenysége a művészeti, kulturális, közélet, a tömegtájékoztatás, a multimédia, az oktatás, a személyes és tö-meg-, vagy telekommunikáció, az elektronikus kommunikáció, a szolgáltatások számos területére kihat. A hangtechnikának dön-tő befolyása van a társadalmi kultúrára, a tömegtájékoztatás minőségére, önálló művészeti ágak alapja, önmagában is művészeti tevékenység, információ közvetítője, a legalapvetőbb, és a legtöbb hagyománnyal bíró emberi kommunikációs kapcsolatok támo-gatója, a modern, fenntartható civilizáció egyik pillére. A stúdióvezető tevékenysége nagyfokú önállóságot, döntéshozási képes-séget, és figyelemkoncentrációt, gyakran kreativitást igénylő szellemi tevékenység, amihez állóképességet igénylő fizikai igény-bevétel is tartozhat. Munkáját jellemzően kis létszámú munkacsoportban, vagy más foglalkozások képviselőivel stábmunkában, egyéni felelősségvállalással végzi. Munkaterületétől függően, változó helyszíneken és gyakran változó emberi környezetben végzi munkáját. Jellemző munkaterületei az előadó művészetek, a zenekészítés, a telekommunikáció, a média. Napi munkájának vég-zéséhez szerteágazó tudományos és technikai területek eredményeit használja - jellemzően hangtani, teremakusztikai, pszichoakusztikai, elektroakusztikai, felvétel technikai, rendszertechnikai, hangszer akusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti, drama-turgiai, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, filmesztétikai, hangmérnök etikai, angol műszaki nyelvi, digitális technikai, számítástechnikai, produkciós, jogi, vállalkozási, vezetési ismereteket, amelyekkel új minőséget, szellemi ter-méket hoz létre, vagy létrehozását irányítja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaműfaji, stílus, felvétel-történeti, tartalmi és minőségi elemzést végezni, tartalmi, esztétikai, hangtechnikai minőségelle-nőrzést végezni - a feladat-ellátási helytől függő hangtechnikai követelményrendszert felállítani - műszaki és művészi szempontok alapján hangképet tervezni, kialakítani - szabad téri és zárt téri, a feladat-ellátási hely kívánalmainak megfelelő csatornaszámú besugárzási tervet készíteni - a besugárzási tervnek megfelelő szabad téri és zárt téri besugárzási térképet készíteni - a besugárzási tervnek megfelelő rendszertervet, eszközjegyzéket készíteni - a hangosítási rendszertervnek megfelelő beépítési, elhelyezési tervrajzot készíteni - alkalmazkodni környezeti hatásokhoz, környezetvédelmi előírásokhoz - környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni - a hangtechnikai eszközök, berendezések, rendszerek működésének ismeretében előkészíteni a hangosítási hangtechnika telepítési munkáit - irányítani és ellenőrizni a felügyelete alá rendelt színházi, hangosító hangtechnikai rendszer telepítési munkáit - színházi, hangosító berendezést, színházi, koncert-, és eseményhangosító rendszert telepíteni, üzembe helyezni, rendszer-ré alakítani - számítógépet és számítástechnikai eszközt, hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használni - munkafolyamatokat, eszközöket, rendszereket ellenőrizni, hangtechnikai méréseket végezni - hangforrásokat, hanghordozókat kezelni - színházi előadásokat, koncerteket, egyéb eseményeket hangosítani - új eszközt, rendszert, technológiát megismerni, alkalmazni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 213 01Hangmesterszakképesítés

A Stúdióvezető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 213 01 Hangmester
Előírt gyakorlat: minimum 2 év hangstúdióban végzett, igazolt szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 53 213 06 azonosító számú, Stúdióvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10739-12 Vezetési, szervezési, technikai alapismeretek

10741-12 Stúdiórendszerek, munkamódszerek


A Stúdióvezető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A Stúdióvezető résszakképesítések:

-

A Stúdióvezető ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu