Sportoktató (a sportág megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportoktató (a sportág megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Sportoktató (a sportág megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 31 813 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Sportok (813)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Oktatás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3722Fitnesz- és rekreációs programok irányítójaSportoktató (a végzettségében szereplő sportágban)
Aerobic oktató
Búvároktató
Fitnesz oktató
Golfoktató
Harcművészet oktató
Könnyűbúvár oktató
Úszás oktató
Vizisíoktató


Ágazati besorolás: Sport
A szakképesítésért felelős miniszter: sportpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 31_813_01_Sportoktato_a_sportag_megjelolesevel.pdf

A Sportoktató (a sportág megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésé-re, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet. A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszerve-zetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sportese-ményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, - klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez. Sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével közreműködik a diákok tanórán kívüli foglalkoztatásában, a szabad-idő hasznos és kulturált eltöltésében. A sportoktató olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgá-sos cselekvések - a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok - alapszintű bemutatását és oktatását. Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartá-sához, illetve elkerüléséhez. Az általa irányított közösség vagy egyén motoros, testi, személyiség- és teljesítményfejlődése iránt felelősséget érez, etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél-eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa választott sportág mozgásformáit alapszinten bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni - edzésterveket összeállítani és végrehajtatni, magasabb képesítésű edzők által összeállított edzésterveket levezetni - az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani - kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani - sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni - sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni - a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni - az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozá-sában, megszilárdításában - a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest - szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani - a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni - más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 813 02Sportedző (a sportág megjelölésével)szakképesítés

A Sportoktató (a sportág megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 813 01 azonosító számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok

10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika

10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai

10326-12 Sportági alapok


A Sportoktató (a sportág megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A Sportoktató (a sportág megjelölésével) résszakképesítések:

-

A Sportoktató (a sportág megjelölésével) ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu