Sportedző (a sportág megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportedző (a sportág megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 813 02
Megfeleltetés: Sportedző (sportág megjelölésével) (elágazás)
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Sportok (813)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Oktatás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2717Szakképzett edző, sportszervező, -irányítóEdző (a végzettségében szereplő sportágban)
Atlétikaedző
Futballedző
Kézilabdaedző
Kosárlabda
Lovasedző
Teniszedző
Tornaedző
Tréner tanácsadó
Sportegyesületi tanácsadó
Sportegyesületi szakta-nácsadó
Sportreferens
Sportszakosztály-vezető


Ágazati besorolás: Sport
A szakképesítésért felelős miniszter: sportpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993

A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítő-képességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni - a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani - a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni - az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani - a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni - a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni - különböző ciklusú edzésterveket készíteni - a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani - sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni - a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni - az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozá-sában, megszilárdításában - sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni - a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest - szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani - más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 813 01Sportoktató (a sportág megjelölé-sével)részszakképesítés
55 813 01Személyi edzőszakképesítés-ráépülés
55 813 02Tánc instruktorszakképesítés-ráépülés

A Sportedző (a sportág megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 813 02 azonosító számú, Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok

10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika

10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai

10326-12 Sportági alapok

10327-12 Sportedzői szakismeretek


A Sportedző (a sportág megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizs-ga teljesítésével.

A Sportedző (a sportág megjelölésével) résszakképesítések:

Sportoktató (a sportág megjelölé-sével)

A Sportedző (a sportág megjelölésével) ráépülések:

Személyi edző
Tánc instruktorAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu