Sörgyártó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Sörgyártó
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 541 08
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: élelmiszeriparért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 31_541_08_sorgyarto.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7115
Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő
 • Ászokoló
 • Sörerjesztő
 • Sörfejtő
 • Sörfokoló
 • Sörfőző
 • Sörgyártó
 • Söripari csapoló
 • Söripari munkás
 • Söripariélesztő-kezelő

A sörgyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Sörgyártó feladata a maláta- és sörgyártás technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartásával.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

alapanyagokat (árpa, maláta, komló) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni - sörfőzővíz minőségét ellenőrizni, vizet kezelni - áztatást vezetni, ellenőrizni - különféle csíráztatási rendszerekhez a levegőt előkészíteni, a csíráztatást vezetni - aszalni, aszaló-berendezéseket üzemeltetni - főzőházi műveleteket - különféle cefrézési eljárások, cefreszűrés, komlóforralás, komlószűrés - elvégezni és ellenőrizni - sörlevet kezelni, főzőházi kihozatalt számítani - hagyományos és korszerű erjesztést vezetni - sört szűrni és stabilizálni, palackba, hordóba, dobozba fejteni - gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat végezni, a kész söröket ellenőrizni és minősíteni - technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni - sörfőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni - melléktermékeket, hulladékokat kezelni - munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni, - vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A sörgyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 541 08 azonosító számú, Sörgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10899-12 Sörgyártás és jövedéki szabályozás
 • 10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

A sörgyártó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu