Segédlevéltáros és ügykezelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Segédlevéltáros és ügykezelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Segédlevéltáros és ügykezel? tanfolyam

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Segédlevéltáros és ügykezelő
A szakképesítés OKJ száma: 52 322 02
Megfeleltetés: Segédlevéltáros, Levéltári kezelő, iratkezelő, irattáros
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés (322)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3641Személyi asszisztensIgazgatói asszisztens
Személyi titkár


Ágazati besorolás: Pedagógia
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 52_322_02_Segedleveltaros_es_ugykezelo.pdf

A Segédlevéltáros és ügykezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A segédlevéltáros és ügykezelő a levéltárak és a közfeladatot ellátó szervek önálló feladatmegoldással megbízott felsőfokú vég-zettségű levéltáros és ügyintéző alkalmazottainak közvetlen munkatársa; közigazgatási, irattani, iratkezelési, történeti ismeretei birtokában a munkahelyi feladatok megvalósításában ellenőrzés mellett vesz részt.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaügykezelői, iratkezelői, iktatói, irattárosi; levéltári kezelői, segédlevéltárosi munka végzésére - a munkaterületet érintő jogszabályok, szabályzatok, előírások, belső utasítások értelmezésére; a változások nyomon kö-vetésére - a szakmai fogalmak tartalmának megértésére - az információ csere során alkalmazott manuális és elektronikus technológiák kezelésére - a maradandó értékű levéltári iratok, papíralapú és elektronikusan köziratok, a magániratok kezelésére; ügyviteli rendsze-rek használatára papíralapon és elektronikusan: a folyó ügyvitelben, az irattárban és a levéltárban - levéltári és irattári feldolgozó munka végzésére (rendszerezés, rendezés, selejtezés, segédletkészítés) - állományvédelmi (adatvédelmi, iratvédelmi), üzembiztonsági, katasztrófa elhárítási feladatok elvégzésére - az iratokat, adathordozókat károsító tényezőket felismerni; a megelőző védekezés és a kárelhárítás munkájában részt venni - levéltári gyűjtőterületi munka végzésére - közönségszolgálati, közművelődési, ügyfélszolgálati, kutatószolgálati munka végzésére

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Segédlevéltáros és ügykezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 322 02 azonosító számú, Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10710-12 Levéltár, ügyvitel történet

10711-12 Iratok feldolgozása

10712-12 Irattári, levéltári kezelés

10713-12 Az ügykezelő tevékenysége

10714-12 A segédlevéltáros tevékenysége

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Segédlevéltáros és ügykezelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat készítése és leadása (bővebben ld. 5.4.)

A Segédlevéltáros és ügykezelő résszakképesítések:

-

A Segédlevéltáros és ügykezelő ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu