Rendőr zászlós - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendőr zászlós - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rendőr zászlós
A szakképesítés OKJ száma: 55 861 07
Megfeleltetés: Rendőr „zászlós”
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5251RendőrRendőr járőr
Objektumőr és kísérő
Fogdaőr
Közrendvédelmi járőr


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 55_861_07_Rendor_zaszlos.pdf

A Rendőr zászlós szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaalparancsnoki, csoportparancsnoki, közvetlen irányítói feladatokat ellátni - szolgálatirányító parancsnoki feladatokat ellátni - nagy területű helyszín biztosítása esetén járőröket, járőrcsoportokat összeállítani, helyszínre irányítani - elsődleges parancsnoki feladatokat ellátni, tanúkutatást, adatgyűjtést végezni, szervezni - kapcsolatot tartani a rendőri ügyelettel, elöljárókkal, a helyszínbiztosításban részt vevő beosztottakkal - kapcsolatot tartani a média képviselőivel, a mentésben részt vevő személyekkel - eltűntként bejelentett személyek kutatási tevékenységét szervezni, irányítani - ellenőrző-átengedő pontot telepíteni, működtetni, útvonalat zárni - hivatalos személy elleni erőszakos cselekmények kivizsgálásában részt venni - hatáskörébe utalt parancsnoki kivizsgálási feladatokat végezni - adatbázisokat, szakrendszereket alkalmazni, használni - az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat - szervezni, irányítani és ellenőrizni a szolgálatába beosztott csoport tevékenységét - felkészíteni a szolgálatba lépő állományt - beszámoltatni a szolgálatot leadó személyeket, jelentést készíteni - rendkívüli, váratlan helyzetekben intézkedni a szervezete válságkezelő tervei alapján - képzést, továbbképzést tartani - statisztikai adatgyűjtést, adatszolgáltatást teljesíteni - elemző-értékelő tevékenységet végezni - feladatterveket készíteni - szakmai idegen nyelven kommunikálni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés
54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)szakképesítés
54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)szakképesítés
54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)szakképesítés

A Rendőr zászlós képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés
Előírt gyakorlat: 3 év rendőr szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

75%-elmélet
25%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 861 07 azonosító számú, Rendőr zászlós megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10411-12 Rendőr zászlósi feladatok


A Rendőr zászlós komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés. Szakmai gyakorlaton elkészített és határidőre leadott írásos anyag.

A Rendőr zászlós résszakképesítések:

-

A Rendőr zászlós ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu