Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr)
A szakképesítés OKJ száma: 54 861 01
Megfeleltetés: Határrendészeti-rendőr, Közrendvédelmi-rendőr
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5251RendőrJogszabályban meghatározottak szerint


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 54_861_01_rendor_tiszthelyettes_bunugyi_rendor_hatarrendeszeti_rendor_kozlekedesi_rendor_kozrendvedelmi_rendor.pdf

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

a rendőr a törvényben és más jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el
- tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre
- tájékoztatást ad és segítséget nyújt
- személy és objektumvédelmi feladatokat lát el
- jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet
- segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési
balesetek megelőzését
- végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során
- csapatszolgálati tevékenységet végez
- őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre
- a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el
- intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását
- megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő
hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakoroljaA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaáltalános szolgálati feladatokat teljesíteni - adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni - jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni) - államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni - biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani - elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat - felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak - idegen nyelven kommunikálni - idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni - járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni - jogszerűen és szabályszerűen intézkedni - közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni - csapatszolgálati feladatokat teljesíteni - szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni - személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni - szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni - tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni - tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
51 861 01Csapatszolgálati járőrtársrészszakképesítés
51 861 02Járőrrészszakképesítés
51 861 03Őr-járőrtásrészszakképesítés
55 861 01Baleseti helyszínelőszakképesítés-ráépülés
55 861 02Bűnügyi technikusszakképesítés-ráépülés
55 861 03Fő határrendészszakképesítés-ráépülés
55 861 04Körzeti megbízottszakképesítés-ráépülés
55 861 05Kutyavezető-rendőrszakképesítés-ráépülés
55 861 06Okmányvizsgálószakképesítés-ráépülés
55 861 07Rendőr zászlósszakképesítés-ráépülés

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1800-2500 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 861 01 azonosító számú, Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszerű szakképzés esetén: A második szakképző évfolyam eredményes elvégzése. A kerettantervben előírt csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése. ?B? kategóriás vezetői engedély megléte. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) résszakképesítések:

Csapatszolgálati járőrtárs
Járőr
Őr-járőrtás

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) ráépülések:

Baleseti helyszínelő
Bűnügyi technikus
Fő határrendész
Körzeti megbízott
Kutyavezető-rendőr
Okmányvizsgáló
Rendőr zászlósAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu