Rendezvénytechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendezvénytechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rendezvénytechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 52 213 02
Megfeleltetés: Rendezvénytechnikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (213)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3631Konferencia- és rendezvényszervezőProgram koordinátor
Általános programszervező


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 52_213_02_Rendezvenytechnikus.pdf

A Rendezvénytechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A rendezvénytechnikus részt vesz a rendezvény projektjének előkészítésében, biztosítja a rendezvény napi technikai és egyéb szervezési működőképességét. A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében felülvizsgálja a műszaki eszközök, a szállító jár-művek állapotát és ha szükséges, gondoskodik azok helyreállításáról. Tájékozódik a rendezvény helyszínének állapotáról, adottságairól, felméri a terepviszonyokat, a helyszín befogadóképességét, gondoskodik a zavartalan kivitelezésről. Részt vesz a projekt lebonyolításában és lezárásában. A szakszerű és naprakész munkavégzés érdekében folyamatosan képzi magát, figye-lemmel kíséri a technikai újításokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa rendezvény előkészítő munkálataiban történő tevékeny részvételre - az adott program forgatókönyvének ismeretében a rendezvény jellegének megfelelő rendszer összeállítására - tájékozódni a rendezvény helyszíni adottságairól és a rendezvény technikai feltételeit a helyszínnek megfelelően ösz-szeállítani, biztonságos szállításukról gondoskodni, az adminisztrációs tevékenységet ellátni - a rendszert a rendezvény főbb fázisainak megfelelő módon, illetve a kapcsolódó technikai rendszereket letesztelni - felettesét a feladat elvégzéséről, a technikai eszközök működésének biztonságáról, kisebb hibák elhárításának módjáról tájékoztatni - a rendszert üzembe helyezni, a felhasználónak átadni, működését röviden bemutatni - gondoskodni a működéshez szükséges segédanyagok cseréjéről, az esetlegesen fellépő hibák elhárításáról - a rendezvény technikai rendszerének lebontására, hibás eszközök elkülönítésére, azok dokumentált rendszerezésére, telephelyre történő visszaszállítására - az eszközök hiánytalan, dokumentáció alapján történő átadására - szakmai tudásának önképzéssel és szervezett továbbképzésen történő fejlesztésére - a rendezvények tapasztalatainak munkavégzésben történő hasznosítására

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Rendezvénytechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 213 02 azonosító számú, Rendezvénytechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10704-12 Projekt előkészületi munkálatok

10705-12 A projekt lebonyolítása és lezárása

10706-12 Önfejlesztés és önképzés

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Rendezvénytechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A Rendezvénytechnikus résszakképesítések:

-

A Rendezvénytechnikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu