Rehabilitációs nevelő, segítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rehabilitációs nevelő, segítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs nevelő, segítő
A szakképesítés OKJ száma: 54 762 01
Megfeleltetés: Rehabilitációs nevelő, segítő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3511Szociális segítőRehabilitációs nevelő, segítő
Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
Szociális asszisztens


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 54_762_01_Rehabilitacios_nevelo_segito.pdf

A Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz. A rehabilitációs nevelő, segítő fő tevékenysége a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintet-tel a helyi viszonyokra. Részt vesz az egyéni fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs terv kidolgozásában, a helyi minőség-biztosítási rendszer kialakításában. A fogyatékossággal élő embert támogatja az önálló döntéshozatalában, az önellátó tevé-kenységekben és a normalizációs elven alapuló életfeltételek kialakításában, ezáltal elősegíti a személy társadalmi beilleszkedé-sét. Amennyiben szükséges, a fogyatékossággal élő személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében segí-ti munkatevékenységét, fejlesztő, sport és szabadidős tevékenységeket szervez. Egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységhez nyújt személyi segítséget, részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában. Feladata továbbá a fogyatékossággal élő személy nemi identitásában, szexualitásában ezek adekvát megélésében, párkapcsolatában való támogatása. Feladata továbbá a konfliktuskezelés, a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése, azok feltárá-sa, kezelése és mindezek dokumentációja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni - köznyelvi és szakmai szöveget írni - információk gyűjtésére, információforrások kezelésére - a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra - segítőkész kapcsolatteremtésre - adekvát kommunikációra, non-direktív segítő beszélgetésre - nyitott hozzáállásra - konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére - klienseit és munkatársait motiválni - általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni - a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra - a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére - a feladat-megoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre - info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára - rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - különböző rendezvények, akciók szervezésére - játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára - fejlesztő foglalkozásokban való aktív részvételre

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 762 03Mentálhigiénés asszisztensszakképesítés-ráépülés
55 762 01Foglalkozás-szervezőszakképesítés-ráépülés
55 762 06Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézőszakképesítés-ráépülés

A Rehabilitációs nevelő, segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 762 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok

10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

10558-12 Önálló szociális segítő feladatok

10560-12 Rehabilitációs feladatok

10561-12 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Rehabilitációs nevelő, segítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- ?Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú? leadása;
- ?Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)?
- ?A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtat-vány-sablonok leadása?
- ?Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal ter-jedelmű zárótanulmány előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyben az alábbi területekre térjen ki:
- PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység;
- a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konf-liktus megoldásának, feloldásának javaslatai.?
- 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
- Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, il-letve fogyatékosügyi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettanterv-ben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- ?Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú? leadása;
- Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)
- A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtat-vány-sablonok leadása
- Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terje-delmű zárótanulmány előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyben az alábbi területekre térjen ki:
- PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység;
- a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konf-liktus megoldásának, feloldásának javaslatai.
- A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
- A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint szociális, illetve fogyatékosügyi ellátórend-szer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A Rehabilitációs nevelő, segítő résszakképesítések:

-

A Rehabilitációs nevelő, segítő ráépülések:

Foglalkozás-szervező
Mentálhigiénés asszisztens
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézőAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu