Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 14
Megfeleltetés: Pszichiátriai szakápoló, Gyógyfoglalkoztató
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
Ideg-elme szakápoló
Pszichiátriai ápoló és gondozó
Pszichiátriai szakápoló


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 55_723_14_Pszichiatriai_szakapolo_es_gyogyfoglalkoztato.pdf

A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató speciális ápolási feladatokat ellátó munkatárs, aki képes a mentális zavarokkal küzdő betegek szakszerű ellátására, kompetencia szintű állapotfelmérésre, betegvizsgálatra és megfigyelésre, valamint a pszichiát-riai sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolásának kivitelezésére.
A pszichiátriai szakápoló a megfelelő kommunikációs technikákat munkája közben a mindenkori helyzetnek megfelelően alkal-mazni tudja. Aktívan részt vesz a komplex rehabilitációban, mely a beteg/kliens intézeti felvételétől hazabocsátásáig tart. Alkal-mazza és kivitelezi a korszerű szocioterápiás módszereket.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamegtervezni és kivitelezni a pszichiátriai beteg ápolását aktuális szükségleteinek megfelelően, a szakmai szabályokhoz, etikai és jogi normákhoz igazodva - folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát, megfigyelési eredményeit dokumentálni és jelezni a kezelő or-vosnak - tevékenységét team munkában végezni, a team tagjaként kompetenciaszintjének megfelelően részt venni a komplex re-habilitációs folyamatban - az elrendelt gyógyszeres terápiát végrehajtani, a gyógyszerek bevételét ellenőrizni és dokumentálni - felismerni a pszichiátriai gyógyszerek hatásait, mellékhatásait - felismerni a krízis- és veszélyeztető magatartást/állapotot és megtenni a szükséges intézkedéseket - a beteg mindenkori pszichés állapotához igazodva használni a kommunikáció elemeit, elősegítve ezzel a gyógyulás fo-lyamatát - pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végezni - felismerni a konfliktushelyzeteket és elkezdeni azok feloldását - részt venni a prevencióban, egészségnevelésben, önkárosító magatartásformák megelőzésében - életmódbeli tanácsadást nyújtani, pszichoedukációt végezni - a csoportdinamikát és a csoporttörténéseket értelmezni - a foglalkoztatás-terápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítani és gyakoroltatni, ezáltal szokásokat kialakítani, kés-zségeket, képességeket, kognitív működést fejleszteni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló
Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat, pszichiátriai területen
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1100-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 723 14 azonosító számú, Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11215-12 Pszichiátriai szakápolás

11216-12 Interakció a pszichiátriai ellátásban

11217-12 Gyógyfoglalkoztatás


A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató résszakképesítések:

-

A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató ráépülések:

ÁpolóAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu