Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 344 06
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 55_344_06_Penzugyi_szervezeti_merlegkepes_konyvelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3614
Számviteli ügyintéző
 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Készlet- és anyagnyilvántartó

A pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a pénzügyi szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a pénzügyi szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a feladatok elvégzéséhez szükséges általános gazdasági és különös jogszabályokat megfelelően alkalmazni, a pénzügyi szervezet alapításával, átalakulásával kapcsolatos számviteli és egyéb gazdálkodási feladatokat ellátni a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni, a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni részt venni a pénzügyi szervezet gazdálkodási feladatainak ellátásában a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani megítélni a pénzügyi szervezet pénzügyi helyzetét alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat megfelelően alkalmazni a számviteli törvény, illetve a pénzügyi szervezetre vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásait, összeállítani a pénzügyi szervezet számviteli politikáját és annak sajátos szabályzatait, továbbá jogszabályban előírt egyéb szabályzatokat (kockázatkezelésre, fedezetekre, befektetésekre vonatkozó szabályzatok stb.), valamint a pénzügyi szervezet számlarendjét és bizonylati rendjét kialakítani, különös tekintettel a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatokra a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni, a feladásokat és az egyeztetéseket lebonyolítani, az ezekhez szükséges nyilvántartási rendszerek és alrendszerek kialakításában közreműködni, oly módon, hogy a számviteli adatokból a felügyelet és az MNB információs igénye is kielégíthető legyen a mérlegen kívüli tételek megfelelő dokumentálását, nyilvántartását megszervezni és vezetni munkája során a számítógépes programcsomagokat használni az évközi és év végi zárlati feladatokat ellátni, és megfelelően dokumentálni alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat, az ahhoz kapcsolódó értékvesztési, tartalék-, és céltartalékképzési előírásokat kialakítani a pénzügyi szervezet költség és ráfordítás elszámolási rendszerét összeállítani a pénzügyi szervezet számviteli beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt elkészíteni a pénzügyi szervezet üzleti jelentését folyamatosan nyomon követni és ellenőrizni a jogszabályban rögzített gazdálkodási és prudenciális szabályok (tőkekövetelmény, szolvencia, fizetőképességi ráta, lejárati összhang, kockázatvállalási és befektetési korlátok stb.) betartását megszervezni a számviteli nyilvántartásokra épülő adatszolgáltatási kapcsolatot a kapcsolt vállalkozásokkal, a fióktelepekkel és a központtal, továbbá az MNB-vel, a felügyelettel és más hatósági szervekkel, piaci szereplőkkel a vonatkozó uniós jogszabályokban eligazodni és a határon átnyúló szolgáltatásokat bonyolítani, nyilvántartását kialakítani és vezetni vizsgálni a pénzügyi szervezet működését, az ok-okozati összefüggések feltárását helyesen értelmezni a pénz- és tőkepiaci folyamatokat és a nyert információkat felhasználni a döntéshozatalban, valamint az intézkedések során elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást, az egyes üzletágak, szolgáltatások hatékonyságát részt venni a teljesítmények, hozamok számításában, az árazásban, a díjak kalkulációjában közreműködni az ellenőrzési feladatok ellátásban, együttműködni a belső ellenőrrel és a könyvvizsgálóval, továbbá összeállítani a felügyelet, valamint az MNB részére történő adatszolgáltatásokat ellátni a pénzügyi szervezet megszűnésével, a felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat, az üzletág átruházásával, betétállomány átruházásával összefüggő számviteli feladatokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 211 06
Ötvös

A képzés feltételei

A pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 344 06 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10799-12 Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása
 • 10800-12 Pénzügyi szervezetek számviteli feladatainak ellátása
 • 10801-12 Pénzügyi szervezetek számviteli szervezési feladatainak ellátása
 • 10802-12 Pénzügyi szervezetek elemzési - ellenőrzési feladatainak ellátása

A pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu