Ötvös, fémműves - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ötvös, fémműves - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ötvös, fémműves
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 06
Megfeleltetés: Ötvös, Fémműves
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet (211)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7412Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszolóÖtvös
Fémműves
Cizelláló
Divatékszer készítő
Ékszerkészítő
Előrajzoló (ötvös)
Ezüstékszer-készítő
Ezüstműves
Hamisékszer-készítő
Ötvösművész


Ágazati besorolás: Képző- és iparművészet
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 54_211_06_Otvos_femmuves.pdf

Az Ötvös, fémműves szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaértelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagok-ból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvös tárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szük-séges elméleti és gyakorlati ismereteket - a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait - tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezni vagy tanulmá-nyait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 211 01Aranyművesszakképesítés-ráépülés

Az Ötvös, fémműves képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfo-kú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 211 06 azonosító számú, Ötvös, fémműves megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése

10588-12 Tervezés és technológia

10698-12 Ötvös, fémműves szakmai rajz és plasztika, kortárs szakmai környe-zet

10699-12 Fémművesség

10700-12 Az ötvösség egyéb területei

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


Az Ötvös, fémműves komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Vizsgaremek készítése. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

Az Ötvös, fémműves résszakképesítések:

-

Az Ötvös, fémműves ráépülések:

AranyművesAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu