Nyomdaipari gépmester - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nyomdaipari gépmester - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari gépmester
A szakképesítés OKJ száma: 54 213 04
Megfeleltetés: Nyomdai gépmester
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (213)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Nyomdaipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7232Nyomdász, nyomdaipari gépmesterNyomó
Nyomdai gépmester
Rotációsgép-kezelő, nyomdai
Nyomdaipari munkás


Ágazati besorolás: Nyomdaipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 54_213_04_Nyomdaipari_gepmester.pdf

A Nyomdaipari gépmester szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A nyomdaipari gépmester elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa - a munkatáska utasításainak megfelelően - és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaértelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot. - eldönteni, hogy a rendelkezésre álló technológia alkalmas-e a megrendelő által kért mennyiségű és minőségű nyomat előállítására - felmérni, hogy a rendelkezésre álló kapacitások elegendőek-e a nyomtatási műveletek határidőre történő teljesítésére - előkészíteni a munkafolyamatot - kiválasztani a megfelelő nyomathordozót, meggyőződni annak alkalmasságáról - kiválasztani a munka elvégzéséhez szükséges segédanyagokat és azokat a megfelelő állapotba hozni - felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit. - megvizsgálni és eldönteni, hogy a gyártás előkészítéstől átvett nyomóformák vagy digitális állományok alkalmasak-e és elégségesek-e az előírt minőségű nyomat előállításához - a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni - beállítani a papíradagolót és a papírpályát - beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt - folyamatos felügyelettel példányonként azonos minőségben kinyomtatni az előírt példányszámot - elvégezni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat - beleértve a kopó alkatrészek cseréjét - kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket - betartani és betartatni a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat - alkalmazkodni az ISO vagy más egyéb minőségügyi rendszerek, megrendelői auditok által meghatározott elvárásokhoz - megítélni, hogy az elkészült nyomat alkalmas-e a tovább feldolgozásra - szakszerűen dokumentálni az elvégzett munkát és a tovább feldolgozásra átadott nyomatok paramétereit - műszaki probléma, nyomógép meghibásodás esetén feltárni, lokalizálni és meghatározni a hibaforrást és igény szerint szóban és/vagy írásban tömören és szakszerűen továbbítani azt a szakszerviznek.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 213 06Nyomdaipari technikusSzakképesítés-ráépülés

A Nyomdaipari gépmester képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 213 04 azonosító számú, Nyomdaipari gépmester megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10238-12 Munkajog, munkabiztonság

10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy

10243-12 Nyomdaipari anyagismeret

10245-12 Nyomtatási technológiák

10242-12 Color-menedzsment

10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Nyomdaipari gépmester komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A Nyomdaipari gépmester résszakképesítések:

-

A Nyomdaipari gépmester ráépülések:

Nyomdaipari technikusAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu