Növényvédelmi szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Növényvédelmi szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Növényvédelmi szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 621 02
Megfeleltetés: Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés (621)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3131Mezőgazdasági technikusFalugazdász (technikus)
Háztáji mezőgazdasági technikus
Kertész és növényvédelmi technikus
Mezőgazdasági asszisztens
Mezőgazdasági technikus
Növénytermesztési szaktechnikus


Ágazati besorolás: Kertészet és parképítés
A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 55_621_02_novenyvedelmi_szaktechnikus.pdf

A Növényvédelmi szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A növényvédelmi szaktechnikus a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrákhoz kapcsolódó növényvédelmi
szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít.
A végzett szakemberek képesek a növényvédelem terén a korszerű növényvédelmi eljárások alkalmazásával a
piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására. Enciklopédikus ismereteik
felhasználásával alkalmassá válik a tervszerűen, előrejelzésre alapozottan elvégzett különböző integrált
(agrotechnikai, fizikai, biológiai, kémiai) növényvédelmi eljárások kisüzemekben történő önálló elvégzésére. A szakterületen felkészültek az előírt követelményrendszerek betartására, a mérgező anyagokkal történő
biztonságos munkavégzésre, tevékenységük megfelelő adminisztrálására.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamegtervezni, megszervezni, elvégezni, elvégeztetni a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák előrejelzésre alapozott, integrált növényvédelmét - munkája során szakmai információkra alapozottan szakszerűen a növényvédő szereket árusítani, vásárolni, szállítani, tárolni, raktározni, a keletkező veszélyes hulladékok megsemmisítéséről gondoskodni - önállóan végezni a különböző típusú növényvédelmi gépek beállítását, működtetését, javítását és karbantartását - betartani és betartatni a növényvédelmi munkák munka-, környezet- és természetvédelmi előírásait, az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos előírásokat. Mérgezés, baleset esetén munkatársi elsősegélynyújtást végezni - megfelelően adminisztrálni növényvédelmi tevékenységét

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Növényvédelmi szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 621 02 azonosító számú, Növényvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:A Növényvédelmi szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák kór- kárkép- és gyomnövénygyűjteményének elkészítése (20+20+20
db).

A Növényvédelmi szaktechnikus résszakképesítések:

-

A Növényvédelmi szaktechnikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu