Műtéti szakasszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Műtéti szakasszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 725 15
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 55_725_15_Muteti_szakasszisztens.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3321
Általános egészségügyi asszisztens
 • Műtéti szakasszisztens

A műtéti szakasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A műtéti szakasszisztens a műtéti team tagjaként tevékenykedik. Feladatát a műtétet végző orvosokkal és segítő személyzettel együttműködve, magas fokú koncentrációt igénylő munkahelyzetben látja el. Munkája során alkalmazza a nosocomialis surveillance szabályait, gondoskodik a beteg biztonságáról, valamint az eszközök, műszerek és berendezések elegendő mennyisé-géről és használat-, illetve működőképes állapotáról. Tevékenysége során betartja a műtétet vezető operatőr utasításait, segíti az operáló team tagjait a szakszerű, pontos és biztonságos munkavégzésben. Megfelelő higiénés szemlélettel rendelkezik mind a zsiliprendszeren belül, mind kívül, és maximálisan betartja és betartatja az aszepszis - antiszepszis és a műtőhigiéné szabályait.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

zsiliprendszert működtetni, használni - operatív munkaszervezési feladatokat ellátni - műtéti kiírásokat és beosztást értelmezni - a beteget azonosítani, a szükséges előkésztő feladatokat ellátni és/vagy irányítani - ellenőrizni a beteg fektetését a műtét típusának megfelelően - a beteg biztonságát a műtét előtt és alatt biztosítani - használatra előkészíteni a tervezett és/vagy akut műtéti beavatkozásokhoz szükséges anyagokat, eszközöket, technikai berendezéseket - egyszer használatos anyagokat, eszközöket, műszereket kezelni - higiénés kézfertőtlenítést végezni - sebészi bemosakodást végezni - beöltözni, beöltöztetni a műtéti team (csoport) tagjait - műtéti területet dezinficiálni (fertőtleníteni) - steril eszközöket kezelni, használni - a műtét fázisai alatt a műtét típusához és a műtét folyamatához rendelni a beavatkozáshoz szükséges anyagokat, eszkö-zöket, - műtéti beavatkozások alatt gyorsan és precízen műszerelni - váratlan, veszélyt jelentő helyzetek elhárításában közreműködni - eszközöket, műszereket kezelni (lézer, diatermia, operációs mikroszkóp és egyéb elektorsebészeti készülékek, endosz-kóp, Rtg-képerősítő) a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével - sterilizálásra szánt anyagokat fertőtleníteni, eszközöket, műszereket csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni - a műtő rendjéről és tisztaságáról gondoskodni - a műtéttel kapcsolatos, műtéti szakasszisztensi feladatok közé tartozó dokumentációkat, nyilvántartásokat vezetni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 523 07
Járműipari karbantartó technikus
szakképesítés-ráépülés
34 521 01
Autógyártó
szakképesítés
34 521 11
Építő- szállító- és munkagép-szerelő
szakképesítés
34 582 03
Épület- és szerkezetlakatos
szakképesítés
54 863 01
Fegyverműszerész
szakképesítés
34 521 02
Finommechanikai műszerész
szakképesítés
34 521 03
Gépi forgácsoló
szakképesítés
34 521 05
Gyártósori gépbeállító
szakképesítés
54 521 03
Gépgyártástechnológiai technikus
szakképesítés
34 521 06
Hegesztő
szakképesítés
34 521 04
Ipari gépész
szakképesítés
34 521 07
Járműipari fémalkatrész-gyártó
szakképesítés
34 521 10
Szerszámkészítő
szakképesítés
55 523 06
Háztartási gépszerviz szaktechnikus
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

A műtéti szakasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens
 • Előírt gyakorlat: 1 év műtőben, segédasszisztensi munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 1100-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 725 15 azonosító számú, Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11200-12 Műtőszolgálat - fertőtlenítés
 • 11201-12 Műtőtechnika ,gipszelési alapismeretek
 • 11202-12 Műtét előkészítése és lebonyolítása

A műtéti szakasszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu