Műtéti szakasszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Műtéti szakasszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Műtéti szakasszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 55 725 15
Megfeleltetés: Műtéti szakasszisztens
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák (725)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3321Általános egészségügyi asszisztensMűtéti szakasszisztens


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 55_725_15_Muteti_szakasszisztens.pdf

A Műtéti szakasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A műtéti szakasszisztens a műtéti team tagjaként tevékenykedik. Feladatát a műtétet végző orvosokkal és segítő személyzettel együttműködve, magas fokú koncentrációt igénylő munkahelyzetben látja el. Munkája során alkalmazza a nosocomialis surveillance szabályait, gondoskodik a beteg biztonságáról, valamint az eszközök, műszerek és berendezések elegendő mennyisé-géről és használat-, illetve működőképes állapotáról. Tevékenysége során betartja a műtétet vezető operatőr utasításait, segíti az operáló team tagjait a szakszerű, pontos és biztonságos munkavégzésben. Megfelelő higiénés szemlélettel rendelkezik mind a zsiliprendszeren belül, mind kívül, és maximálisan betartja és betartatja az aszepszis - antiszepszis és a műtőhigiéné szabályait.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmazsiliprendszert működtetni, használni - operatív munkaszervezési feladatokat ellátni - műtéti kiírásokat és beosztást értelmezni - a beteget azonosítani, a szükséges előkésztő feladatokat ellátni és/vagy irányítani - ellenőrizni a beteg fektetését a műtét típusának megfelelően - a beteg biztonságát a műtét előtt és alatt biztosítani - használatra előkészíteni a tervezett és/vagy akut műtéti beavatkozásokhoz szükséges anyagokat, eszközöket, technikai berendezéseket - egyszer használatos anyagokat, eszközöket, műszereket kezelni - higiénés kézfertőtlenítést végezni - sebészi bemosakodást végezni - beöltözni, beöltöztetni a műtéti team (csoport) tagjait - műtéti területet dezinficiálni (fertőtleníteni) - steril eszközöket kezelni, használni - a műtét fázisai alatt a műtét típusához és a műtét folyamatához rendelni a beavatkozáshoz szükséges anyagokat, eszkö-zöket, - műtéti beavatkozások alatt gyorsan és precízen műszerelni - váratlan, veszélyt jelentő helyzetek elhárításában közreműködni - eszközöket, műszereket kezelni (lézer, diatermia, operációs mikroszkóp és egyéb elektorsebészeti készülékek, endosz-kóp, Rtg-képerősítő) a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével - sterilizálásra szánt anyagokat fertőtleníteni, eszközöket, műszereket csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni - a műtő rendjéről és tisztaságáról gondoskodni - a műtéttel kapcsolatos, műtéti szakasszisztensi feladatok közé tartozó dokumentációkat, nyilvántartásokat vezetni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 720 01Egészségügyi asszisztensszakképesítés

A Műtéti szakasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens
Előírt gyakorlat: 1 év műtőben, segédasszisztensi munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1100-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 725 15 azonosító számú, Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11200-12 Műtőszolgálat - fertőtlenítés

11201-12 Műtőtechnika ,gipszelési alapismeretek

11202-12 Műtét előkészítése és lebonyolítása


A Műtéti szakasszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

A Műtéti szakasszisztens résszakképesítések:

-

A Műtéti szakasszisztens ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu