Műszeres analitikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Műszeres analitikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Műszeres analitikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 524 03
Megfeleltetés: Általános vegyipari laboratóriumi technikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar (524)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Vegyipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3115VegyésztechnikusAnyagvizsgáló, minősített laboráns
Laborasszisztens, vegyészet
Vegyész mérnökasszisztens
Vegyészeti laboráns
Vegyésztechnikus
Vegyipari méréstechnológus


Ágazati besorolás: Vegyész
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 55_524_03_Muszeres_analitikus.pdf

A Műszeres analitikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A műszeres analitikus önállóan vagy mérnöki irányítással kémiai, biokémiai, biofizikai folyamatokkal kapcsolatos vizsgálatokat végez, új anyagok, vegyületek minőségi és mennyiségi analízisét végzi. Műszeres vizsgálatokat hajt végre a szerves, szervetlen, általános biokémia, fizikai-kémia, biofizika és más kémiai területen, illetve a kémia határterületeivel összefüggésben.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamintavételi, adatgyűjtési feladatokat ellátni műszeres analitikai vizsgálatokat végezni, laboratóriumi kísérletek során segítve a tudósok és mérnökök szilárd anyagok, folyadékok és gázok mennyiségi és minőségi elemzésével kapcsolatos munkáját. műszeres analitikai munka keretében elektrokémiai, optikai és kromatográfiás vizsgálatokat végez, irányítani minőségellenőrző vizsgálatokat végezni üzemi laboratóriumi munkát, gyártásközi ellenőrző tevékenységet irányítani laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos értékelő, elemző számításokat végezni validálási feladatokat végezni elhelyezi a mérőműszereket, új berendezések beüzemelésében részt venni figyelemmel kísérni a felügyelete alá tartozó berendezések műszaki állapotát oktatásokon, továbbképzéseken részt venni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 524 01Laboratóriumi technikusszakképesítés
54 524 02Vegyipari technikusszakképesítés

A Műszeres analitikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 524 01 Laboratóriumi technikus vagy 54 524 02 Vegyipari technikus
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 524 03 azonosító számú, Műszeres analitikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11314-12 Műszeres analitikai laboratóriumi feladatok

11315-12 Mérési adatok értékelése, analitikai számítások

11316-12 Analitikai elemző módszerek


A Műszeres analitikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Műszeres analitikus résszakképesítések:

-

A Műszeres analitikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu