Műszaki informatikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Műszaki informatikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 481 05
Megfeleltetés: Műszaki informatikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai képzések (481)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Informatika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3142Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikusRendszeradminisztrátor
Számítógépes kisegítő technikus
Számítógépes műszaki technikus
Számítógépes rendszerkarbantartó


Ágazati besorolás: Informatika
A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1995
Az SzVK letöltése: 54_481_05_Muszaki_informatikus.pdf

A Műszaki informatikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa,
megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a
munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt.
Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az
irányító, koordináló, információáramlást biztosító feladatok ellátása.
Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges
fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és
az ellenőrzése.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének
biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet
céljainak eléréséhez.
Adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképeket értelmez, hálózati rajzot olvas.
Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő berendezések telepítésében,
üzemeltetésében.
A számítógép vezérelt automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és
szabályozásához alkalmazza a megfelelő elveket, módszereket és eszközöket.
Feladat közé tartozik műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, rendszertervének, hálózati és
elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése.
Feladata a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek operatív karbantartásában
való közreműködés, ami magába foglalja a megelőző és javító karbantartási tevékenységeket, betartva a
törvényi és belső munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági szabályokat és irányelveket.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaszámítógépet kezelni, üzemeltetni - munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni - alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni - multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni - projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni - kockázatelemzést készíteni - erőforrást és időszükségletet meghatározni- rendszertervezési technikát alkalmazni - meghatározni a létesítendő rendszer technológiáját - adatbázisokat kezelni; - egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani - internetet használni; WEB-oldalt készíteni - számítógépes jelfeldolgozást végezni; - üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit - számítógépes mérőrendszereket üzemeltetni, - helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni - adatátviteli rendszerek telepítésében közreműködni - berendezéseket szerelni, javítani - számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani - számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni - értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások tartalmát

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 481 01Térinformatikusszakképesítés-ráépülés

A Műszaki informatikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 54 481 05 azonosító számú, Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10815-12 Információtechnológiai alapok

10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció

10832-12 Műszaki informatika

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Műszaki informatikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, felnőttképzés esetén
a vizsgára való jelentkezés napjáig.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű
a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Műszaki informatikus résszakképesítések:

-

A Műszaki informatikus ráépülések:

TérinformatikusAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu