Műemléki helyreállító - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Műemléki helyreállító
 • A szakképesítés OKJ száma: 35 582 05
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 35_582_05_Muemleki_helyreallito.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7511
Kőműves
 • Betonozó
 • Díszítő kőműves
 • Építményvakoló kőműves
 • Épületfalazó kőműves
 • Falazó kőműves
 • Karbantartó kőműves
 • Kéményépítő kőműves
 • Vakoló kőműves
 • Födémgerenda-, tálca és béléstest- elhelyező
 • Klinkertégla lerakó

A műemléki helyreállító szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Műemléki épületek felújítási, konzerválási, átalakítási, karbantartási, bontási munkálatainak elvégzése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a műszaki dokumentációt áttanulmányozni, értelmezni - helyszíni méréseket végezni - meghatározni az anyagszükségletet - megerősíteni, javítani, kiegészíteni a műemléki épület alapozását, új alaptestet építeni - javítani a műemléki épület talajnedvesség elleni szigetelését, szükség esetén új szigetelést készíteni - megerősíteni, javítani a műemléki épület teherhordó falszerkezeteit, új falszerkezetet építeni - elkészíteni a műemléki épület pilléreinek, oszlopainak megerősítését, javítását, kiegészítését, új építését - kivitelezni a nem teherhordó falak javítását, helyreállítását, újak építését - elkészíteni a műemléki épület kéményeinek, szellőzőinek megerősítését, javítását, kiegészítését, újat építeni - elkészíteni a műemléki épület lépcsőinek, erkélyeinek, loggiának, mellvédjeinek, oromfalainak megerősítését, javítását, kiegészítését, újat építeni - elkészíteni a műemléki épület boltozatainak, boltíveinek, födémeinek megerősítését, javítását, kiegészítését, szükség esetén újat építeni - elvégezni a műemléki épület vakolatának javítását, kiegészítését, új vakolatot készíteni - nyílászáró szerkezetet cserélni - javítani, cserélni a belső hidegburkolatot - javítani, cserélni a kültéri burkolatot - szükség esetén biztosítani a fokozattan védendő műemléki elemek szeparációját, mechanikus sérülés elleni védőtakarását - elvégezni a szükséges bontási, átalakítási munkálatokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A műemléki helyreállító képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló
 • Előírt gyakorlat: kőműves szakmában eltöltött 7 év gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 35 582 05 azonosító számú, Műemléki helyreállító megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11342-12 Műemléki helyreállítás alapjai
 • 11343-12 Műemléki épületszerkezetek helyreállítása

A műemléki helyreállító komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes letételével
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu