Műemléki díszítőszobrász - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Műemléki díszítőszobrász
 • A szakképesítés OKJ száma: 35 582 04
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 35_582_04_Muemleki_diszitoszobrasz.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7536
Kőfaragó, műköves
 • Kőfaragó
 • Épületszobrász
 • Műkőkészítő
 • Sírkő és műkőkészítő

A műemléki díszítőszobrász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A műemléki díszítőszobrász a régi épületeken lévő kő, műkő és gipsz dísztő elemek javítását, helyreállítását végzi önállóan vagy irányítás mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

előkészíteni a munkafolyamatokat - mintát, formát, sablont készíteni - műkövet készíteni a műhelyben - műkövet készíteni a helyszínen - díszítőelemeket készíteni gipszből - kőanyagú építő- és díszítő elemeket készíteni - az elkészült munkadarabot beépíteni, elhelyezni - befejezni a munkafolyamatot - helyreállítási, javítási, felújítási, restaurálási munkát végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 521 08
Színpad- és porondtechnikus

A képzés feltételei

A műemléki díszítőszobrász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 35 582 04 azonosító számú, Műemléki díszítőszobrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11341-12 Műemléki épületek szobrászati munkái

A műemléki díszítőszobrász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu