Mozgóképterjesztő és -üzemeltető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mozgóképterjesztő és -üzemeltető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mozgóképterjesztő és -üzemeltető
A szakképesítés OKJ száma: 52 341 04
Megfeleltetés: Mozgóképterjesztő és -üzemeltető
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Nagy- és kiskereskedelem (341)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
8326Mozigépész, vetítőgépészMozigépész
Mozigépkezelő


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

A Mozgóképterjesztő és -üzemeltető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Rendelkezik olyan alapkompetenciákkal, amelyek alapján képes:
- a munkaerő-piacon, illetve a vállalkozási környezetben működni
- a mozgókép-szakmában eligazodni, és azon belül a filmek, digitális műsorok, valamint a maga helyét, szerepét jól megítélni
- munkáját a mozgókép-szakmára vonatkozó jogszabályi, munkavédelmi és biztonsági előírások betartásával végezni
- külső emberekkel (például a közönséggel) kapcsolatot kialakítani és működtetniA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa filmkópiák és a digitális adathordozók kezelésére, a velük kapcsolatos logisztikai, megőrzési és esetlegesen kisebb javítási feladatok elvégzésére - a hagyományos és digitális vetítő és hangosító berendezések működtetésére és napi karbantartására - az előadások anyagainak előkészítésére - az előadások lebonyolítására (beleértve ebbe a vetítés mellett az épületgépészeti berendezések üzemeltetését és a kö-zönséggel való - szükség szerinti - kapcsolattartást is) - alkalmi rendezvényeken ideiglenes vetítő és hangosító berendezések összeállítására és működtetésére - befogadói megtekintésre szánt mozgóképek mozik (vetítőhelyek) közti folyamatos disztribúciójára - filmszalagot pergető és/vagy digitális kivezérlésű programok, moziműsorok tervezésére, megszervezésére, lebonyolí-tására - vonatkozó reklám- és PR-munkák elvégzésére közönségbarát innováció szándékával - forgalmazókkal és kiadókkal való rendszerszemléletű kapcsolatokra - műsorpolitika kialakítására, ennek alapján pedig tervek elkészítésére - monitorozva a bemutatási lehetőségeket, rendre frissítve a hagyományos képhordozók és a digitálisak kínálatát, valamint az alternatív tartalmakét - a tényleges és a potenciális mozinézők műsorigényével kapcsolatos információgyűjtésre és -feldolgozásra - a vetítőhely (mozi) műszaki állapotának, komfort mutatóinak figyelemmel kísérésére; a karbantartás, az eseti felújítás elvégeztetésére - az üzemeltetés esztétikai, higiéniai és gyakorlati komponenseinek összehangolására - munkacsapatának megszervezésére, hatékony működtetésére - a belső és a külső konfliktusok észlelésére, kezelésére - a mozgóképi információk nézői feldolgozására vonatkozó tudományos (pszichológiai, szociológiai) alapismereteinek hasznosítására - szakmai kapcsolatok kiépítésére és ápolására - aktuális és távlati stratégiában való gondolkodásra, logisztikai és pénzügyi tervek elkészítésére, üzemeltetői elképzelé-seinek realizálására - reklám- és PR-tevékenység folytatására - filmes műsorszolgáltatás(ok)on túli közönségkapcsolatok (pl. rendezvények) kialakítására, működtetésére - a munkavédelmi és balesetmegelőző előírások betartatására. Szerződéses, elszámolási és bejelentési kötelezettségeinek teljesítésére

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
51 341 04Mozigépészrészszakképesítés

A Mozgóképterjesztő és -üzemeltető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 640-960 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 341 04 azonosító számú, Mozgóképterjesztő és -üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10665-12 A mozgóképszakma vállalkozási ismeretei és társadalmi környezete

10675-12 Mozigépész tevékenysége

10676-12 Mozgóképterjesztő és ?üzemeltető tevékenysége

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Mozgóképterjesztő és -üzemeltető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy tetszőleges témájú és műfajú játékfilm bemutatásának propagálása (közönségtoborzás), a műsor prezentálása, a film mozi-ban való levetítésének lebonyolítása.

A Mozgóképterjesztő és -üzemeltető résszakképesítések:

Mozigépész

A Mozgóképterjesztő és -üzemeltető ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu