Mozgássérültet segítő kutya kiképzője - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Mozgássérültet segítő kutya kiképzője
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 810 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi szolgáltatások (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 53_810_02_Mozgasserultet_segito_kutya_kikepzoje.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5319
Egyéb személyi szolgáltatá-si foglalkozások
 • Mozgássérültet segítő kutya kiképzője

A mozgássérültet segítő kutya kiképzője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítéssel rendelkező végzi a mozgássérültek életminőségét javító, napi feladataik elvégzésében segítséget nyúj-tó speciális kutyák képzését, a képzés valamennyi fázisát beleértve. Ez magába foglalja a képzésbe bevonható (kö-lyök)kutyák viselkedési tesztek segítségével való kiválasztását, szocializációját, az általános kezelhetőséget és irányítha-tóságot biztosító alapképzésüket, a speciális segítő feladatokra való képzésüket valamint a mozgássérült gazdával való összeszoktatását és vizsgára való felkészítését.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására - alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (klikkertréning, dummytréning, halti, ignorálás, figyelemelterelés, jutal-mazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializációja, alapkiképzése, mozgássérültet segítő speciális feladatok elvégzésére való felkészítése során - a kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára - a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására - megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, a kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával összeszok-tatási fázisban lévő mozgássérült kliensekkel illetve a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő mozgássérült kliensek-kel - az utógondozás során felmerülő képzési kontrollálási problémák szakszerű megoldására - szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A mozgássérültet segítő kutya kiképzője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője végzettség
 • Előírt gyakorlat: a képzést megelőzően minimum 1 év mozgássérültet segítő kutya kiképzője mellett
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 400-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 53 810 02 azonosító számú, Mozgássérültet segítő kutya kiképzője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10539-12 Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs alapok
 • 10540-12 A mozgássérült-segítő kutyák kiképzése

A mozgássérültet segítő kutya kiképzője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- Minimum 1 db mozgássérült-segítő kutya felkészítése átadóvizsgára egy a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövet-ség Egyesület által regisztrált, mozgássérült-segítő kutyák kiképzésével hivatásszerűen foglalkozó olyan szervezet-nél, ahol biztosított a megfelelő szakértelemmel rendelkező kutyakiképzői felügyelet.
- Minimum 300 óra valós szituációkban és kutyaiskolai körülmények között végzett gyakorlat teljesítéséről szóló iga-zolás. Az igazolást a gyakorlat körülményeit biztosító és a gyakorlat során a szakmai felügyeletet adó Magyar Terá-piás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, mozgássérült-segítő kutyák kiképzésével foglalkozó ku-tyakiképző szervezetnek kell kiállítania.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu