Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
A szakképesítés OKJ száma: 34 811 02
Megfeleltetés: Panziós, falusi vendéglátó, Mezőgazdasági gazdaasszony
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás (811)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
6130Vegyesprofilú gazdálkodóŐstermelő


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0

A Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mezőgazdasági gazdaasszony családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között
megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával,
gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a
készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról.
Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék
előállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti
lehetőségeit.
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése,
gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak
szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.
Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermekés
beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási
feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén
keletkező hulladékot.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaállattartás, növénytermesztés mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani - mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat eladásra előkészíteni, árusítani, - kulturált életvitelt folytatni - családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni - családi pénzügyi tervet készíteni - konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni - szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni - pályázatokat előkészíteni - állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani - bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet - falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni - gondozni a virágoskertet és a háziállatokat - termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni - szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön) - ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni - gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni - tájegységnek megfelelő programokat szervezni - népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni - árubeszerzést végezni - szakhatóságokkal kapcsolatot tartani - szálláshelyeket kialakítani és berendezni - vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni - teríteni, ételt, italt felszolgálni - gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról - háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni - munka és környezetvédelmi szabályokat betartani - dokumentációt vezetni - készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani - háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni - csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni - segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével - szelektív szemétgyűjtést megvalósítani - lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni - textíliák mosását, javítását végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 811 02 azonosító számú, Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11033-12 Család- és háztartásellátás

11034-12 Üzemgazdaság, ügyvitel

11035-12 Vendéglátás

11036-12 Napi tevékenységek

11037-12 Falusi vendégfogadás


A Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
A Kreatív textilfeldolgozás modul tananyagából vizsgaremek és dokumentációjának elkészítése.

A Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó résszakképesítések:

-

A Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu